Raskaan liikenteen suurin sallittu pituus kasvaa 9 metriä?

14.3.2018 09.59 

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä.

Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,50 metriä.

Muutosehdotus ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen on lausuntokierroksella 17.4. asti.

Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla.

Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa.

Pidemmille yhdistelmille asetettaisiin uusia vaatimuksia mm. etenemiskyvyn ja ajovakauden varmistamiseksi.

Raskaan liikenteen mittojen ja massojen kehittämishanketta jatketaan vuoden 2018 aikana niin, että erikseen valmistellaan tarvittavat lakitason muutokset nykyistä painavampien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotolle.

Valmistelun lähtökohtana on, että massoihin liittyvät muutokset koskisivat vain sellaisia erikseen määriteltyjä tieverkon osia, joissa isompien massojen käyttäminen on mahdollista. Alustavasti on arvioitu, että ensimmäiset rajatut reitit voisivat tulla käyttöön vuoden 2019 aikana.

Voimaan syksyllä 2018?

Asetusehdotus on lausuntokierroksella 17.4. asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelua jatketaan liikenne- ja viestintäministeriössä.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2018.

Vuoden 2018 aikana valmistellaan erikseen tarvittavat lakitason muutokset nykyistä painavampien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotolle.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here