Raskaalle liikenteelle lisää kaasutankkausasemia – Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan yhteensä 50 uutta asemaa

8.9.2018 18.50

Kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille raskaassa liikenteessä on merkittävässä kasvussa, ja tähän tarpeeseen vastaaminen on jatkossa entistä vahvemmin energiayhtiö Gasumin liiketoiminnan ytimessä, todetaan Gasumin tiedotteessa.

Yhtiö investoi noin 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä.

Investoinnin myötä pohjoismainen raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto laajenee moninkertaiseksi nykyisestä mahdollistaen huomattavat päästövähennykset.

Lue myös: Nesteytetyn maakaasun käyttö lisääntyy raskaassa liikenteessä

Pohjoismaissa raskaan liikenteen merkitys logistiikkajärjestelmässä on keskeinen ja samalla se tuottaa maantieliikenteen päästöistä huomattavan osan.

Jotta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla asetetut päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, on raskaan liikenteen päästöjä pystyttävä vähentämään konkreettisilla ratkaisuilla merkittävästi nykyisestä.

Vähäpäästöisistä polttoaineista nesteytetty maakaasu (LNG) on kilpailukykyisin vaihtoehto tähän tarkoitukseen, todetaan Gasumin tiedotteessa.

Gasumin strategian perustana on pohjoismaisen kaasumarkkinan kasvattaminen. Kaasun käyttö raskaan liikenteen polttoaineena on yksi yhtiön strateginen painopiste.

Uudet tankkausasemat sijoitetaan kuljetusliikenteen virtojen kannalta keskeisiin solmukohtiin, ja ne mahdollistavat nesteytetyn maa- ja biokaasun merkittävän käytön lisäämisen raskaassa liikenteessä.

Raskaan ajoneuvokaluston siirtyminen nesteytettyyn maakaasuun tai nesteytettyyn biokaasuun (LBG) vähentää merkittävästi liikenteen hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä.

Kysyntä puhtaamman liikenteen ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tällä hetkellä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat yli neljänneksen maantieliikenteen päästöistä EU:ssa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here