Poliisi Uudenmaan eristyksestä: Rajoituksesta poikkeavan liikkumisen tulee olla välttämätöntä!

Uudenmaan maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi tai varusmiespalvelun tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, jos liikkuminen on välttämätöntä.

Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen taikka jos se on välttämätöntä lähiomaisen hoivan tarpeen, kuolemanvaaran tai kuoleman vuoksi.

Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä suullinen tai kirjallinen selvitys liikkumisensa syystä. Poliisi ei saa estää välttämättömään syyhyn vetoavan liikkumista.

Poliisin verkkosivuilta löytyy jo runsaasti esimerkkitilanteita

Liikkumisrajoitus on jo ennen voimaantuloaan aiheuttanut suomalaisissa valtavan määrän kysymyksiä hyvinkin tiiviisti arkeen liittyvistä asioista ja tulkinnoista siitä, mikä on välttämätöntä liikkumista. Poliisi ei pysty vastaamaan erikseen jokaiseen kysymykseen. Ihmisiä pyydetään ensisijaisesti itse miettimään, onko kulkeminen oikeasti välttämätöntä ja löytyykö siihen perusteltavissa oleva erityinen syy.

Poliisi päivittää liikkumisrajoituksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia nettisivuilleen osoitteessa www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset.

Jos sinulla on kysyttävää Uudenmaan liikkumisrajoituksista, tutustu ensin verkkosivujen sisältöön. Poliisin neuvontapalvelu vastaa poikkeuksellisesti viikonloppuna aiheeseen liittyviin tiedusteluihin kello 8‒16.15 numerossa 0295 419 800.

Poliisi haluaa painottaa, että rajoituksesta poikkeavan liikkumisen tulee olla välttämätöntä, koska rajoituksen tavoitteena on koronaviruksen leviämisen hillitseminen ja sitä kautta ihmisten pelastaminen sekä terveydenhuollon ylikuormituksen välttäminen.

‒Nyt ei ole sankarillista yrittää etsiä porsaanreikiä valvonnan tai rajoitteiden suhteen, vaan noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Se on meidän jokaisen etu tässä tilanteessa, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Poliisilta selkokielinen ohje liikkumisrajoituksista

Poliisi on tehnyt selkokielisen ohjeen liikkumisrajoituksista, jota tullaan jakamaan heti käännöstöiden valmistuttua suomen lisäksi ruotsiksi, saameksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Uudenmaan rajan ylittämiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta seuraavilla asiakirjoilla voit nopeuttaa itsesi ja muiden matkantekoa:

  • Työntekijät: Työn vuoksi liikkuminen osoitetaan työnantajan myöntämällä organisaatiokortilla tai vastaavalla todistuksella. Ellei työnantaja myönnä organisaatiokortteja, työsuhde voidaan osoittaa muulla asiakirjalla tai suullisesti.
  • Eläinlääkärissä kävijät: Esitä ilmoitus, sähköposti tai muu asiakirja ajanvarauksesta. Samalla tulee esittää tieto siitä, miksi eläimen hätä on kiireellinen.
  • Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä asioiva: Esitä kutsu, ilmoitus tai muu asiakirja varatusta ajasta. Omasta terveydentilastaan tai sosiaalihuollon asiakkuudesta ei tarvitse kertoa, ne kuuluvat jokaisen yksityiselämän suojaan.
  • Tavaraliikenne, joka ei kuulu asetuksen alaan, voi joutua tarkastukseen. Esitä tällöin poliisille liikennelupa, rahtikirja, ammattipätevyyskortti tai muun samanlainen luvanvaraiseen liikenteeseen kuuluva todiste.
  • Taksiliikenne ja luvanvarainen henkilöliikenne: Esitä esimerkiksi henkilöliikennelupa.

/ TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here