Poliisi muistuttaa auto- ja mopomiittien järjestäjiä vastuistaan

Poliisia huolestuttaa isojen auto- mopomiittien riskit ja haluaa muistuttaa siitä, että tapahtuman järjestäjät ovat vastuussa tapahtuman turvallisuudesta.

Tänä keväänä on järjestetty jo joitakin auto- ja mopomiittejä, joissa on parhaimmillaan ollut useita satoja osallistujia.

Auto- ja mopomiitit ovat järjestetty ilman mitään ennakkovalmisteluja ja -suunnitelmia, jolloin muun muassa tärkeät turvallisuusseikat jäävät huomioimatta. Lisäksi usein unohtuu myös tapahtuma-alueiden asukkaat tai siellä liikkuvien huomiointi.

Tällaiset ennalta suunnittelemattomat kokoontumiset huolestuttavat poliisia, sillä isoissa kokoontumisissa voi sattua yllättäviä – jopa vaarallisia tilanteita.

Auto- ja mopomiiteissä voi olla kyse yleisestä tilaisuudesta eli tilaisuudesta tai tapahtumasta, joiden järjestämisestä säädetään kokoontumislaissa.

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Yleisötilaisuuteen osallistuminen ei siis edellytä erillistä kutsua tai jonkin yhteisön jäsenyyttä.

Pääsäänsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti etukäteen vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa järjestämispaikan poliisille ja siihen tulee olla maanomistajan lupa.

Millaisista tilaisuuksista pitää ilmoittaa?

Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena sille, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa.

– Paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti eri puolilla maata. On vaikeaa määritellä täsmällisesti, mistä tilaisuuksista ilmoitusta ei tarvitsisi tehdä lainkaan. Mikäli miitti pidetään jollakin muulta liikenteeltä suljetulla alueella eikä aiheuteta ympäristölle ylimääräistä meluhaittaa ja jos paikalla on vain pienehkö määrä ennalta kutsuttuja osallistujia, niin en näkisi silloin velvollisuutta poliisille ilmoittamiseen ennakolta, sanoo Itä-Suomen poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja ylikomisario Hans Vuoti.

– Mutta jos laitetaan esimerkiksi someen yleinen ilmoitus tai kutsu, jonka mukaan kuka tahansa kiinnostunut voi tulla paikalle ja jos sitten paikalle kasaantuu lähes 100 autoa, mopoa tai moottoripyörää kuljettajineen, niin silloin on jo kyseessä ennakkoilmoitusta vaativa tapahtuma, Vuoti kertoo.

Tällöin tapahtuman ilmoittajan eli siis järjestäjän tulee huolehtia myös siitä, että tapahtumassa säilyy järjestys. Tämän voi varmistaa esimerkiksi järjestämällä paikalle yksi tai useampi kortillinen eli hyväksytty järjestyksenvalvoja.

– Mutta siis yhteenvetona: tapahtuman koolle kutsuja tai järjestäjä on aina vastuussa tapahtumasta ja siitä että siellä ei rikota lakia. Lisäksi hän vastaa siitä, että järjestys säilyy eikä toiminnasta aiheudu vaaraa tai meluhaittaa ympäristölle tai muulle liikenteelle, Vuoti toteaa.

Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus:

  • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
  • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
  • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
  • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
  • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
  • tapahtumassa on anniskelua
  • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
  • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)

Missä miittejä voi järjestää?

Hans Vuotin mukaan miittien järjestämispaikka tulee valita siten, ettei aiheuteta ympäristölle tai muulle liikenteelle mitään ylimääräistä haittaa tai vaaraa.

Jos tarkoitus on tehdä pyörillä joitakin taitotemppuja, niin tällöin ehdottomasti paikan tulee olla muulta liikenteeltä suljettu. Jos siis pyöriä on paikalla isompi määrä ja jos ollaan asutuksen lähellä, niin kyseessä voi olla ympäristölle aiheutuva meluhaitta, mistä täytyy etukäteen ilmoittaa kaupungin tai kunnan ympäristönsuojeluun.

Ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen poliisiin

Aina kannattaa olla yhteydessä tapahtumapaikkakunnan poliisiin ja selvittää heidän näkemyksensä luvan tarpeeseen.

– Poliisin tavoitteena on aina, että yleisötilaisuudet ovat osallistujille turvallisia, koska se luo perustan tilaisuuden muullekin onnistumiselle. Onnistuneista ja ongelmitta sujuneista tapahtumista jää aina kaikille parempi mieli kuin, että joku menee pieleen tai joku loukkaantuu. Myös vanhempien olisi syytä tutustua näihin yleisötilaisuuksien järjestämisohjeisiin ja kannustaa nuoria järjestämään tilaisuudet niiden mukaan. Samalla nuoret oppivat ottamaan tulevaisuuttaan varten vastuuta itsestään ja muista. Tällaisesta tapahtumajärjestämisestä voi saada myöhemmin itselleen vaikka toimeentuloa, Hans Vuoti kiteyttää.

Ohjeita tapahtumien järjestämiseen sekä lomake löytyy esimerkiksi poliisin nettisivulta. Esimerkiksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen nettisivuilta löytyy ohjeet sekä lomakkeet pelastussuunnitelmien tekemiseen.

Neuvoa voi kysyä myös paikalliselta poliisilta tai poliisin valtakunnallisesta neuvontapalvelusta arkisin klo 8:00 – 16:15 puhelinnumerosta 0295 419 800.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here