Oulussa kokeillaan psykologin tapaamista nuorten riskikäyttäytymisen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi

Kuva: CvB.

Nuoret ovat yliedustettuina tieliikenneonnettomuuksissa: nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut on nuori.

Etenkin nuorten mieskuljettajien ajotapaa kuvataan tutkimuksissa riskialttiiksi, mikä saattaa johtaa liikennerikkomuksiin ja altistaa onnettomuuksille.

Oulussa on käynnistynyt tutkimus, jossa kokeillaan psykologin tapaamista ja keskustelua ajokieltoon määrätyille nuorille riskikäyttäytymisen ja rikkomuksen uusimisen ehkäisemiseksi.

Nuorten korkea osallisuus tieliikenteen henkilövahingoissa huolestuttaa viranomaisia

Nuoret ovat usein osallisena henkilövahinkoon johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Piikki tilastoissa näkyy erityisesti 15- ja 18-vuotiaiden mopoilijoiden ja henkilöautossa matkustaneiden kohdalla, mutta riski säilyy korkeana yli 20 ikävuoteen saakka.

Erityisesti nuorilla miehillä on muita ikäryhmiä suurempi riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana.

Kuva: Liikenneturva.

Nuoria riskikuljettajia on eri tutkimusten mukaan arvioitu olevan 10–17 prosenttia kaikista nuorista, mutta riskikäyttäytyjät päätyvät muita useammin onnettomuustilastoihin.

Tutkijalautakuntien aineistoihin perustuvan nuorisoraportin (OTI 2016) mukaan nuorista aikuisista (18­–24 -vuotiaat) miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

  • 67 prosentissa on ollut onnettomuushetkellä ylinopeutta vähintään 10 km/h.
  • kuljettaja on syyllistynyt rattijuopumukseen 40 prosentissa tapauksista.
  • aiheuttaneella kuljettajalla on aikaisempia liikennerikkomuksia 64 prosenttia tapauksista.

Riskikäyttäytyminen näkyy liikennerikkomuksina

Nuorten ja nuorten aikuisten liikennerikkomukset ja -rikokset (epäilyt) ovat vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana, mutta lasku on selvästi tasoittunut viimeisen viiden vuoden aikana sekä koko maassa että Oulun poliisilaitoksen alueella.

Kuva: Poliisi.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 ehdottomaan ajokieltoon määrättiin Suomessa noin 4 200 nuorta (15–24 v.), mikä oli 28 prosenttia kaikista määrätyistä ajokielloista.

Ajokieltoja määrättiin pääasiassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Huumerattijuopumusten osuus kaikista rattijuopumuksista on viime vuosina kokonaisuudessaan lisääntynyt.

Kuva: Poliisi.

Tavoitteena riskikäyttäytymisen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kohtaamalla liikennerikkojia

Vapaaehtoisuuteen perustuva selvitys

Oulun viranomaisyhteistyönä on käynnistynyt tutkimus, jossa psykologi keskustelee ensimmäistä kertaa ajokieltoon määrättyjen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yksilötapaamisessa käytävän keskustelun tarkoituksena on selvittää ajokieltoon johtaneita tapahtumia, siihen liittyviä tunteita, nuorten asenteita ja suhtautumista tilanteeseen.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä ja liikennerikkomusten uusimista lisäämällä nuoren tietoisuutta tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.

Tutkitusti pelkkä rangaistus, edes vankeusrangaistus, ei johda käyttäytymisen muutokseen.

Nyt kokeiltavaa psykologin tapaamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Sen sijaan ulkomailla toteutetut vastaavat ns. psykologiset interventio-ohjelmat ovat vähentäneet rikkomusten uusimista keskimäärin noin 46 prosenttia. Lisäksi niistä on saatu osallistujilta hyvää palautetta.

Käynnistyneessä tutkimuksessa toteutetaan tapaamiset ja kirjataan niistä saadut kokemukset. Jatkossa toisessa vaiheessa on tarkoitus tutkia keskustelun vaikutuksia rikkomusten uusimiseen.

Tutkimus tehdään Oulun kaupungin, Oulun poliisilaitoksen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä ja se on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneturvallisuuden valtionavustusta.

Tutkimus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here