Liikenneturva haluaa kuntiin alhaisempia nopeusrajoituksia

Kunnilla on merkittävä rooli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden edistämisessä. Nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon. Se vaikuttaa myös siihen, koetaanko liikenne turvalliseksi, todetaan Liikenneturvan tiedotteessa.

Liikenneturvan kyselyssä iso osa vastanneista luonnehtikin 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Keskimäärin neljäsosa kuntien kaduista on 30 km/h aluetta.

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Kun Liikenneturva vertaili kuntien katujen nopeusrajoituksia onnettomuuksien määrään, oli aineistossa nähtävissä korrelaatio onnettomuuksien määrän ja 30 km/h tieosuuksien välillä. Henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä väheni hienoisesti 30 km/h tieosuuksien kasvaessa.

– Esimerkiksi Espoossa kaduista lähes 60 prosenttia on 30 km/h rajoituksella. Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna on pieni verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi, mutta oikotie onneen se ei välttämättä ole. Esimerkiksi Oulussa on sekä vähän onnettomuuksia että 30 km/h:n alueita. Kunnan ratkaisuna voi olla myös kävelyn ja pyöräilyn erottaminen moottoriajoneuvoliikenteestä. Olennaista on, että liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Rajoitusten noudattaminen tarvitsee myös uskottavaa valvontaa, selventää Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Kuntapäättäjiltä toivotaan toimia liikenneturvallisuuteen

Ajoneuvojen nopeudet vaikuttavat myös siihen, millaisena liikenne koetaan. Kun Liikenneturvan kyselyissä selvitettiin suomalaisten suhtautumista 30 km/h nopeusrajoitukseen, vastanneista 62 prosenttia luonnehti sitä turvalliseksi. Lähes kahdeksan kymmenestä pitää edes jokseenkin hyväksyttävänä 30 km/h nopeusrajoitusta alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon.

Kunnat hallinnoivat liikenneympäristöjä, joilla valtaosa arkisista askeleista otetaan. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 80 prosenttia toivoi, että uusi kunnanvaltuusto edistäisi kotikunnan liikenneturvallisuutta aktiivisesti. Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia.

– Liikenteen kokeminen turvalliseksi esimerkiksi koulumatkalla on kunnille tärkeä vetovoimatekijä. Liikenneturvallisuusstrategian luonnoksessa on yhtenä toimenpiteenä kirjattu ajonopeuksien rauhoittaminen niin, että se tukee jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta. Nopeuksien laskeminen 30 km/h on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon, joissa on paljon kouluja tai palvelutaloja. Myös kotikatujen ajonopeuksien rauhoittaminen lisää koettua turvallisuutta, summaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

2 KOMMENTIT

  1. Hienosti kyllä jäi artikkelissa mainitsematta tuo ylivoimainen kakkosluonnehdinta: ”Liian hidas”

    Harvat ajoneuvot omaavat järkevät välityssuhteet 30kmh nopeusalueelle ja co2-päästöt ovat edettyyn matkaan nähden korkeat (pieni vaihde jotta kierrokset järkevällä tasolla). Olisi hauska nähdä hetkellinen kulutus kaikilta tieosioilta joissa ei päästä käyttämään parasta välityssuhdetta vaikka ilmanvastus jääkin mitättömäksi. 30kmh tulisi käyttää vain niillä alueilla joissa se on turvallisuuden kannalta ehdottomasti tarpeen, esim koulujen pistokaduilla (katualueella, ei pihateillä) .

  2. Suurin osa autoilijoista on tottunut noudattamaan jo nykyisiä nopeusrajoituksia joten aika-ajoin nopeuksia on pudotettava hieman että liikennevirhemaksutulot pysyy vakiona , sama vakio sääntö pätee myös pysäköintiin eli pysäköintivirhemaksuihin. Pysäköintipaikkoja on vähennettävä ja ja liikennemerkkejä on muutettava sekaviksi liike ja virastotalo alueilla. Poikkeuksena sääntöön nykyään erikoispysäköintiluvalla pysäköivät eräänlaiset luxus autot.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!