Laajassa taksiratsiassa paljastui runsaasti rikkeitä — yksi kuljettaja ajoi 1,7 promillen humalassa

Kuva: CvB.

Taksiliikennettä koskeva sääntely muuttui kesällä 2018. Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto ovat aloittaneet yhteisvalvonnat taksiliikenteen sääntöjen valvomiseksi.

Ensimmäinen yhteisvalvonta Itä-Uudenmaan poliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisin toiminta-alueilla toteutettiin perjantaina 29.3. Valvonnan kohteena olivat asiakkaita kuljettavat taksit.

Valvontaa suoritettiin Itä-Uudellamaalla erityisesti Vantaalla lentoaseman läheisyydessä sekä Tikkurilan ja Keravan keskusta-alueilla.

Länsi-Uudellamaalla valvonta painottui Espoon kaupungin alueelle. Valvontaa tehtiin Leppävaaran, Matinkylän, Espoon keskuksen ja Tapiolan taksiasemilla.

Ensimmäiseen valvontaan osallistui kymmenen poliisia Itä-Uudenmaan ja kuusi Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikennepoliisisektoreilta, sekä viisi Verohallinnon verotarkastajaa, ja Traficomin edustajat.

Lähes puolessa tarkastetuista takseista eivät luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot olleet näkyvillä

– Poliisin näkökulmasta keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten ajo-oikeus ja ajoneuvon kunto olivat enimmäkseen kunnossa. Myös taksinkuljettajan ajolupa löytyi lähes kaikilta, ja kaikkien taksien taustalta löytyi asianmukainen taksiliikennelupa, kertoo ylikomisario Timo Leppälä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta.

Hyvin monessa taksissa havaittiin kuitenkin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä. Näistä puutteista annettiin ylivoimaisesti eniten suullisia huomautuksia.

Valvonnassa tarkastettiin 106 ajoneuvoa, joista 43:ssa ei ollut mitään huomautettavaa. Havaittuihin rikkeisiin ja puutteisiin puututtiin sekä poliisin että Traficomin toimivaltuuksin.

 • Ajoneuvoa ei ollut merkitty luvanvaraiseen käyttöön 2 kpl
 • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 51 kpl
 • Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa taksinkuljettajan ajolupaa 2 kpl
 • Kuljettajalla ei ollut ajopäiväkirjaa 5 kpl
 • Ajoneuvossa ei ollut taksamittaria 3 kpl
 • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 22 kpl
 • Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 17 kpl
 • Kulkuneuvon kuljettamiseen oikeuttava lupa puuttui 2 kpl
 • Ylinopeus 1 kpl
 • Epäilty törkeä rattijuopumus 1 kpl
 • Etsintäkuulutus 2 kpl

– Tarkastettujen ajoneuvojen määrään suhteutettuna liikennerikosten sekä valvonnassa vastaan tulleiden etsintäkuulutettujen määrä oli yllättävän korkea. Länsi-Uudenmaan poliisin haaviin jäi lisäksi yksi 1,7 promillea alkometriin puhaltanut kuljettaja, jolloin törkeän rattijuopumuksen raja ylittyi, toteaa ylikomisario Leppälä.

– Liikennepalvelulain voimantulon jälkeen Traficomiin on tullut jonkin verran ilmoituksia erityisesti siitä, että takseina käytetään ajoneuvoja joita ei ole rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen. Nyt toteutettu valvonta vahvisti, että tällaisia ajoneuvoja on liikenteessä ja asiaan pitää kiinnittää huomiota sekä osoitti, että ilmiö ei ole kovin merkittävä, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Yhteisvalvonnoista pysyvä toimintamalli

Taksivalvonnassa viranomaiset valvovat omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita, ja tehokkainta on tehdä yhteisvalvontaa.

– Viranomaisten yhteistyössä tekemä valvonta osoittautui hyväksi tavaksi toimia. Yhdellä pysäytyksellä pystyimme tekemään kattavan valvonnan, kun jokainen mukana oleva taho tarkasti samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Tarkoituksemme on tehdä yhteisvalvonnoista pysyvä käytäntö, sanoo Hautalahti.

1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain mukaan taksilupien myöntäminen ja valvonta kuuluu liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

– Laissa edellytetään muun muassa, että taksina käytettävä ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen, taksiliikennettä harjoittavalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva lupa sekä taksinkuljettajalla voimassa oleva ajolupa. Näihin asioihin kiinnitimme valvonnassa huomiomme, jatkaa Hautalahti.

Poliisin näkökulmasta valvonnassa korostuu liikenneturvallisuus.

– Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten ajokuntoa ja ajoneuvon riittävää kuntoa, kertoo ylikomisario Leppälä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen liikennepoliisisektorilta.

– Verohallinto keräsi haastatteluilla vertailutietoa ja vertaa tätä Verohallinnolla jo olemassa olevaan tietoon. Seuraamme myös toimialan ilmoituskäyttäytymistä ja erityisesti valvonnassa nousseita tapauksia. Tulorekisteritietojen avulla pystytään valvomaan palkkojen ilmoittamista reaaliaikaisemmin. Myös kuitin oikeellisuuteen kiinnitettiin huomiota, harmaan talouden valvontapäällikkö Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo. Valsi muistuttaa, että kuluttajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella.

Katso tästä muita taksijuttuja.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here