Helsinki selvitti, miten kaupunki voisi kannustaa asukkaita vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön

Liikenteen vähäpäästöisyys on tärkeä tavoite Helsingille, sillä liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kaupungin hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen päästöt heikentävät myös ilmanlaatua merkittävästi ja aiheuttavat meluhaittoja.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuden kasvattaminen on yksi tärkeistä toimenpiteistä liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Uudet sähköautot ovat polttomoottoriautoja kustannustehokkaampia jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Vaikka Helsingin latauspisteverkosto on jo melko kattava, on vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus uusista ajoneuvoista toistaiseksi vielä vähäinen. Helsingin kaupunki selvittikin, millä eri tavoilla se voisi parantaa vähäpäästöisten autojen houkuttelevuutta asukkaiden silmissä.

Selvityksessä tunnistetut Helsingille soveltuvat kannustimet jakautuvat kolmeen ryhmään: yksityisten latauspisteiden rakentamisen kannustimet, muut rahalliset kannustimet ja ei-rahalliset kannustimet.

Yksityisten latauspisteiden rakentamiseen voidaan kannustaa muun muassa edellyttämällä latauspisteiden rakentamista tontinluovutusehdoissa sekä tukemalla yksityisten latauspisteiden rakentamista.

Muut rahalliset kannustimet koskevat julkisten latausverkoston kehittämistä, pysäköintimaksujen alennuksia ja romutuspalkkioita.

Ei-rahallisiin kannustimiin kuuluvat esimerkiksi yritysten kannustaminen sähköisen liikenteen edellytysten kehittämiseen markkinavuoropuhelulla ja viestintä vähäpäästöisestä autoilusta.

Selvityksessä kannustimia tunnistettiin kaupunkilaiskyselyn, kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen sekä asiantuntijahaastattelujen avulla. Kannustimista poimittiin Helsingille soveltuvat keinot ja arvioitiin niiden päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta sekä toteutuskelpoisuutta.

Myös pienen vaikuttavuuden kannustimet tärkeitä kokonaisuuden kannalta

Kaikilla tutkituilla kannustimilla todettiin jonkinlainen päästöjä vähentävä vaikutus. Suurimmat päästövähennykset saadaan romutuspalkkiolla ja pysäköintimaksuihin vaikuttamalla. Selvityksessä kuitenkin painotetaan, että henkilöautojen vähäpäästöisyyttä kannattaa edistää myös pienempien päästövaikutusten kannustimilla.

– Vähäpäästöisten ajoneuvojen houkuttelevuutta tulee kehittää lukuisilla eri toimenpiteillä. Monipuolisilla kannustimilla luodaan vähäpäästöisille ajoneuvoille suotuisaa toimintaympäristöä Helsinkiin, sanoo ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin.

Helsinki edistää selvityksen ehdotusten pohjalta uusien kannustinten käyttöönottoa.

Selvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen kannustinten kehittämisestä Helsingissä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

2 KOMMENTIT

  1. Henkilökohtaisesti minua ärsyttää, romutuspalkiolla haudataan myös kulttuurihistorialliset arvokkaat ajoneuvot täysin sokeasti. Muulla tavalla en vastusta romutuspalkkioita.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here