Etelä- ja Keski-Pohjanmaan taksiratsioissa joka kolmannella oli huomautettavaa!

Pohjanmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Perjantaina 20.5.2022 Seinäjoella ja Kokkolassa toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 45 taksia, joista noin joka kolmannessa oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin yhteensä 15.

Eniten puutteita todettiin taksin tietojen esittämisessä. Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai taksinkuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä 12:ssa tapauksessa. Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui kahdeksasta taksista.

Valvontaan osallistui kymmenen poliisia Pohjanmaan poliisilaitokselta, kaksi asiantuntijaa Traficomista ja neljä verotarkastajaa Verohallinnosta.

Valvonnalle tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajan ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

-Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Tarkastetuista 45 taksista kolmasosalle määrättiin liikennevirhemaksu. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, toteaa ylikonstaapeli Jari Myllymäki Pohjanmaan poliisin liikennesektorilta.

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

− Nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai niiden hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia. Nämä ovat pieniä puutteita, jotka on helppo korjata. Traficom toivoo taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Tämänkertaisessa valvonnassa havaittiin, että hintojen esittäminen taksimatkustajille oli erittäin hyvällä tasolla.

Traficom on antanut 1.9.2021 voimaan tulleen määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee esittää taksimatkustajalle. Yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on osaltaan helpottaa asiakasta hintavertailujen tekemisessä.

– Tässä valvonnassa kaikki tarkastetut taksit olivat hoitaneet hintamerkinnät esimerkillisesti eikä asiasta tarvinnut huomauttaa, toteaa Hautalahti.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös.

– Taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavan asiakirjan esittämisessä havaittiin muutamia huolimattomuudesta johtuvia puutteita. Asiakirjan voi valvontatilanteessa esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Hautalahti.

Taksiyritykset verottajan seurannassa

Valvontatapahtumien ansiosta osalle taksiyrityksistä on tulossa lisää veroja maksettavaksi.

– Olemme löytäneet sekä yrityksiä että yksittäisiä kuljettajia, jotka ovat yrittäneet piilotella tuloja. Seuraavaksi otamme tässäkin valvonnassa nousseet tapaukset tarkempaan analyysiin ja määräämme heille tarvittaessa veroja maksuun, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/anna-vihje-verovilpista.

Viranomaisten yhteistoiminta on toimiva valvontamalli taksiliikenteessä

Taksiliikenteen toimijoista ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto ja aluehallintovirastot. Valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä, jonka yksi muoto on viranomaisten yhteisvalvonta.

Valvontaiskuissa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä.

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, joihin kuuluu kuljettajan ajokunnon ja ajoneuvon liikennekelpoisuus. Poliisi valvoo myös, että ajoneuvossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimitiedot ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisin valvoo, että kuljettajalla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa ja että taksissa on asianmukainen taksivalaisin. Taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Traficomin valvontaan kuuluu muun muassa hintatietojen asianmukainen esittäminen ja ajoneuvon varustaminen taksamittarilla tai muulla vastaavalla laitteella tai järjestelmällä.

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yrityksen työntekijämääristä ja palkkauksesta sekä kerää havaintoja taksamittareiden ja muiden sovellusten käytöstä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän