Auton väri ei ratkaise autokaupassa

Luotettavuus, turvallisuus ja ajo-ominaisuuksien miellyttävyys ovat tärkeimmät asiat, joiden perusteella suomalainen tekee päätöksen auton ostamisesta, käy ilmi Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta.

Taloudellisten seikkojen, kuten edullisten käyttökustannusten ja auton pienen kulutuksen, katsotaan jäävän tärkeydessä näiden taakse, todetaan Kamuxin tiedotteessa.

Etenkään auton arvon säilymistä ei lueta tärkeimpien ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon, sillä vain viidennes (21 %) vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä. Jopa vetokoukku (27 %) ajaa arvon säilymisen ohi erittäin tärkeäksi koettuna ominaisuutena.

Vähiten suomalaisia kiinnostaa uutta autoa etsiessä auton maalipinnan väri (jota erittäin tärkeänä pitää 10 %), statukseen tai vaikutuksen tekemiseen liittyvät asiat (4–5 %) sekä moottorin jylisevä kovaäänisyys (3 %). Suomalaiset selkeästi arvostavat auton hiljaisuutta, sillä sitä pitää jossain määrin tärkeänä seitsemän vastaajaa kymmenestä.

Mies luulee tietävänsä paremmin

Ostopäätöksiin vaikuttavina tekijöinä naisten kohdalla korostuvat edulliset käyttökustannukset, taloudellisuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Naiset kokevat myös kuntotarkastuksen ja hiljattain tehdyn katsastuksen erittäin tärkeänä useammin kuin miehet.

– Vertailtaessa naisten ja miesten vastauksia saa kuvan, että miehet kokevat tietävänsä autoista ja ostamisesta enemmän ja tällöin yllä mainitut varmuuteen liittyvät seikat ovat heille useammin ”vain” melko tärkeitä, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki panee merkille tiedotteessa.

Katso tästä muita Kamux-juttuja.

Auton ympäristöystävällisyyden nimeen vannoo joka viides. Ympäristöystävällisyyden merkitys kuitenkin polarisoituu vahvimmin 35–44-vuotaiden autoilijoiden keskuudessa: vaikka heistä 55 % pitää sitä melko tai erittäin tärkeänä kriteerinä, 43 % ei anna sille juurikaan painoarvoa.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here