Auto- ja tieforum: Tieverkon nykyinen kunto lisää liikenteen päästöjä

Arkistokuva. Kuva: Uudenmaan ELY-keskus.

Tie- ja liikenneala on isona päästöjen tuottajana merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja osa ratkaisua.

Auto- ja tiefoorumi vaatii tieverkon kuntoon laittamisen jatkamista pitkäjänteisesti. Kunnossa oleva tieverkko on ympäristöteko!

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

Hyväkuntoinen tieverkko mahdollistaa sujuvan ja ennakoitavan liikenteen ja kuljetusreittien optimoinnin ja tätä kautta hiilidioksidipäästöjen alenemisen, koska hiilidioksidipäästöt kasvavat samassa suhteessa polttoaineen kulutuksen kanssa.

Polttoainekulutuksen tuplaantuessa myös CO2- päästöt tuplaantuvat.

Paikoittain nykyinen tieverkko ja sen sillat ovat niin huonossa kunnossa, että kuljetukset käyttävät pidempiä kiertoteitä.

– AutoHuonokuntoiset päällysteet, teiden kuopat ja puutteellinen talvikunnossapito estävät sujuvan ajamisen, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Tiestön ja siltojen huono kunto ja kantavuuspuutteet eivät tällä hetkellä mahdollista raskaampien kuljetusten yleistymistä.

Kuljetuskaluston massoja nostamalla voidaan yhdellä kertaa kuljettaa enemmän tavaraa ja samalla vähentää liikennesuoritetta ja sitä kautta päästöjä.

Yksikin painorajoitettu silta tai lossi aiheuttaa koko kuljetusketjun katkeamisen, koska rekat eivät voi kuljettaa täysiä kuormia.

Tästä aiheutuu paikalliselle maa- ja metsätaloudelle ylimääräistä ajoa, joka lisää päästöjä.

– Kustannukset myös kohdistuvat vuodesta toiseen samoihin tuottajiin, jolloin lasku on kohtuuton, toteaa Simo Takalammi MTK:sta

Henkilöliikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin 10 prosenttia ja tieliikenteen tavarakuljetusten noin seitsemän prosenttia.

Suomessa päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2005 verrattuna, vaikka liikennesuorite on kasvanut.

Ilmastosuunnitelman tavoitteena on, että Suomen liikenne on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Auto ja tiefoorumi korostaa, että ilmastotavoitteisin pitää päästä kasvattamatta liikenteen kokonaisverotaakkaa. Liikenteen verotus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti korkeaa. Tieliikenteen merkitys on olennaisen tärkeä Suomen liikennejärjestelmälle.

Katso tästä muita juttuja tiestön kunnosta.

Liikenteen verotuksen uudistamisessa on tärkeää muistaa, että henkilöauton osuus kotimaan henkilökilometreistä on noin 80 prosenttia ja kuorma-autojen osuus kotimaan tavaratonneista noin 85 prosenttia.

– Liikenteen verorasitusta ei saa nostaa, sillä se lisäisi kotitalouksien liikennemenoja ja heikentäisi elinkeinoelämän kilpailukykyä, muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Liikenteelle asetettujen päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyväkuntoista tieverkkoa alustakseen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here