A-katsastuksen myynti tarkempaan syyniin

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa MB Equity Fund V Ky hankkii A-katsastus -konsernin koko osakekannan.

MB Rahastot on yksityinen suomalainen pääomasijoittaja, jonka portfolioyhtiöihin kuuluu muun muassa katsastustoiminnassa hyödynnettävän Muster-ohjelmiston kehittänyt Protacon Oy.

A-katsastus -konserni tarjoaa ajoneuvojen katsastuspalveluja, rekisteröintejä, kuljettajantutkintoja, ajoneuvojen vahinkotarkastuksia, ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja sekä testaus-, korjaamolaite- ja huoltolaitepalveluja.

KKV on kiinnittänyt alustavassa tarkastelussaan erityistä huomiota yrityskaupan seurauksena aiheutuviin vertikaalisiin kilpailuhuoliin katsastusohjelmistojen markkinalla.

Katsastusyritysten yleisesti käyttämä Muster-ohjelmisto saattaa olla sellaisessa asemassa, että yrityskaupan seurauksena syntyvä keskittymä voisi heikentää A-Katsastuksen kanssa kilpailevien yritysten mahdollisuuksia kilpailla tehokkaasti katsastuspalveluiden markkinoilla ja näin ollen vaikuttaa haitallisesti loppuasiakkaan asemaan esimerkiksi kuluttajahintoja nostamalla.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä.
Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

2 KOMMENTIT

  1. A-katsastusta ei pidä ollenkaan myydä millekään ulkomaiselle yhtiölle! Suomen verojärjestelmä verottaa autoilijoita jo riittävän ankarasti, siihen ei tarvita yhtään lisää ulkomaista omistusta, joka lypsäisi verottajan ohi omaan pussiinsa autoilijoilta saatavia maksuja. Katsastusjärjestelmä pitää säilyä täysin suomalaisena kaikkine osa-alueineen. Kauppa pitää täysin estää, suomessa pitää olla kilpailu katsastuksista tasapuolisesti kotimaisessa omistuksessa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here