Volvolta raskaat sähkökäyttöiset konseptiautot maansiirto- ja aluekuljetuskäyttöön

Kuinka raskaan tavaraliikenteen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia voidaan pienentää, kun kuljetuspalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa?

Kaupunkikuljetuksiin tarkoitettujen sähkökuorma-autojen myynnin hiljattain aloittanut Volvo Trucks uskoo, että sähköistymisestä voi tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myös raskaammissa kuorma-autoissa.

Volvo Trucks on kehittänyt kaksi maansiirto- ja aluejakelutehtäviin tarkoitettua eurooppalaista sähkökäyttöistä konseptiautoa tarkoituksenaan tutkia ja esitellä sähköistymisen mahdollisuuksia.

Uusilla sähkökäyttöisillä konseptiautoilla Volvo Trucks pyrkii tutkimaan ja esittelemään erilaisten ratkaisujen käyttömahdollisuuksia sekä kartoittamaan markkinoiden ja yhteiskunnan kiinnostusta.

Raskaat sähkökuorma-autot voivat parantaa kuljettajien ja rakennusalan työntekijöiden työympäristöä, sillä pakokaasuja ei synny ja melutaso on alhainen.

Koska pakokaasuja ei ole, se vaikuttaa merkittävästi etenkin sellaisten kaupunkien ilmanlaatuun, joissa rakennushankkeita on meneillään useita.

Ja koska meluhaittaa ei synny, vuorokauteen saadaan mahtumaan enemmän kuljetustunteja. Tämä puolestaan mahdollistaa toimintojen tehostamisen esimerkiksi kaupunki- ja taajama-alueiden suurissa rakennushankkeissa ja kuljetuksissa.

Kuljetusalan kokonaisilmastovaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä raskaita sähköajoneuvoja aluejakelussa. Valtaosa EU-alueen kuorma-autolla ajettavista tavarakuljetuksista on nimenomaan aluekuljetuksia.

Volvo Trucksin raskaita sähkökäyttöisiä maansiirto- ja aluejakeluautoja koskevat suunnitelmat alkavat siitä, että valikoitu joukko eurooppalaisia asiakkaita ottaa pienen määrän sähköajoneuvoja pilottikäyttöön.

Laajempi kaupallistaminen on luvassa myöhemmin

– Monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti sähköistyminen tapahtuu. Latausinfrastruktuuria on kasvatettava merkittävästi, ja toisaalta on huolehdittava siitä, että alueellisten sähköverkkojen siirtokapasiteetti riittää pitkällä aikavälillä. Taloudellisia kannustimia tarvitaan, jotta kuljetusyritykset lähtevät nykyistä enemmän investoimaan sähköajoneuvoihin, Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson kertoo.

Kuljetusalan kasvavan sähköistymisen rinnalla myös polttomoottoreiden tehokkuuden parantamisella on keskeinen rooli kuorma-autoilla ajettavissa kaukokuljetuksissa.

– Nykypäivän kuorma-autojen moottorit osaavat muuntaa monenlaisia energiamuotoja tehokkaasti käyttövoimaksi, sillä niissä voidaan käyttää dieseliä tai monia uusiutuvia polttoaineita, kuten nesteytettyä biokaasua tai HVO:ta. Teknologiassa on myös paljon jatkokehityspotentiaalia, Mårtensson kertoo.

Volvo kuorma-autot vaihtoehtoisilla polttoaineilla/voimansiirtoratkaisuilla

  •  Molemmat kuorma-autot ovat täysin sähkökäyttöisiä, ja ne on tarkoitettu esimerkiksi kaupunkiympäristössä tapahtuvaan paikallisjakeluun ja jätehuoltoon.
  • Volvo FH LNG ja Volvo FM LNG. Raskaisiin kaukokuljetuksiin tarkoitettu Volvo FH ja raskaisiin aluekuljetuksiin tarkoitettu Volvo FM käyvät nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla.
  • Volvo FE CNG. Paineistetulla maakaasulla tai biokaasulla käyvä Volvo FE on tarkoitettu paikallisjakelu- ja jätehuoltotehtäviin.

www.volvotrucks.fi

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here