Valtaosa moottoripyöräonnettomuuksista moottoripyöräilijöiden itse aiheuttamia

Valtaosa moottoripyöräilijän kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on moottoripyöräilijän aiheuttamia, ja usein niiden taustalla on onnettomuushetkellä ajettu ylinopeus.

Tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2011–2020 tutkimiin kuolemaan johtaneisiin moottoriajoneuvo-onnettomuuksiin.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Vuosina 2011–2020 kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 201 moottoripyöräilijää.

Onnettomuuksissa kuoli 191 moottoripyörän kuljettajaa ja 9 matkustajaa. Lisäksi moottoripyöräilijöiden aiheuttamissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuoli neljä muun ajoneuvon kuljettajaa, joista yksi oli polkupyöräilijä.

– Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämää tietoa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista hyödynnetään jatkuvasti onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Moottoripyöräilijöille tapahtuu lisäksi paljon vakaviin vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia, ja niiden tutkintaa tulee edelleen kehittää, muistuttaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Onnettomuuden aiheuttaneista moottoripyörän kuljettajista 60 % ajoi onnettomuushetkellä vähintään 10 km/h ylinopeutta. Reilua, vähintään 30 km/h ylinopeutta ajoi 43 % aiheuttajakuljettajista. Onnettomuuden aiheuttajana olleista moottoripyöräilijöistä kolmasosa ajoi päihtyneenä.

– Kaikki päihtyneenä tai ylinopeudella ajamista ennaltaehkäisevä työ on erityisen tärkeää moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien vähentämiseksi. Moottoripyöräilijät voivat luonnollisesti vaikuttaa turvallisuuteensa paljon omilla valinnoillaan, mutta turvalliseen käyttäytymiseen on ohjattava myös tehokkaan liikennevalvonnan avulla. Muita kuljettajia pitää säännöllisesti muistuttaa siitä, että moottoripyöräilijöitä, mopoilijoita, polkupyöräilijöitä ja muita profiililtaan kapeita liikkujia voi olla vaikea havaita kääntymis- ja risteystilanteissa, Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty huomauttaa.

Valtaosa onnettomuuksista moottoripyöräilijöiden itse aiheuttamia

Moottoripyöräilijän kuolemaan johtava onnettomuus oli lautakunta-aineiston perusteella 74 prosentissa tapauksista moottoripyöräilijän aiheuttama, eli joko yksittäisonnettomuus (43 %) tai motoristin aiheuttama yhteenajo (31 %).

Yleisin yksittäinen onnettomuustyyppi oli tieltä suistuminen. Kymmenen vuoden aikana tapahtui myös 12 kuolemaan johtanutta eläinonnettomuutta.

Viidennes moottoripyöräilijöiden onnettomuuksista oli muiden kuljettajien aiheuttamia yhteenajoja. Toisten ajoneuvojen kuljettajat aiheuttivat yhteenajo-onnettomuuden tyypillisesti kääntymällä moottoripyörän eteen joko vastakkaisesta tai risteävästä ajosuunnasta.

Liikennevakuutuksesta maksettuihin korvauksiin johtaneissa tie- ja katuverkolla tapahtuneissa liikennevahingoissa oli vuosittain mukana 1 500–2 000 moottoripyöräilijää. Onnettomuuksista puolet oli yksittäisonnettomuuksia ja puolet yhteenajoja.

Yleisimpiä onnettomuustyyppejä olivat tieltä suis­tumiset ja kumoonajot sekä yhteenajot risteyksissä ja liittymissä. Moottoripyöräilijöiden liikennevahingoista 79 % johti henkilövahinkoihin.

Lue Onnettomuustietoa tiiviisti 2/2022: Moottoripyöräilijöiden onnettomuudet 2011–2020

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän