Taksiliikenteen valvonta osoitti paljon pieniä puutteita Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) työsuojelun vastuualue valvoivat viikonloppuna taksiliikennettä Länsi-Uudellamaalla.

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 23 taksia, joista 16:ssa oli huomautettavaa. Maksullisia huomautuksia annettiin 12, joista 11 oli liikennevirhemaksuja ja 1 sakko.

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain.

Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut muun muassa käyttää taksivalaisinta, ja taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee liikennöitäessä olla mukana. Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Viikonlopun valvontaan osallistui neljä poliisia Länsi-Uudenmaan liikennevalvonnasta, kaksi verotarkastajaa Verohallinnosta, kaksi asiantuntijaa Traficomista ja kaksi tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

  • Kuljettajan tai luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot ei ollut matkustajan nähtävillä 9 kpl
  • Hintatietoja esittämisessä puutteita 1 kpl
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 6 kpl
  • Ajo-oikeus ei voimassa 1 kpl

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on aivan liikaa.

Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta, ja jokaisesta tarkastetusta taksista löytyi myös taksivalaisin.

− Asiakkaan näkökulmasta hinta- ja yhteistietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat ongelmallisia. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden johdosta ei kannattaisi ottaa huomautuksia tai muita mahdollisia seuraamuksia. Toivoisimmekin taksiyrittäjien kiinnittävän enemmän huomiota tämän asian korjaamiseen, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenteen viranomaisten yhteisvalvonta on pysyvä toimintamalli

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä, ja yksi yhteistyön muoto ovat viranomaisten yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ja että ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Traficom valvoo muun muassa, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä.

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia.

− Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Verohallinnossa on käynnissä parhaillaan tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään valvontaiskuissa kerättyä tietoa.

Valvonnassa nyt nousseita kuljettajia ja yrityksiä koskevia ilmoituksia seurataan muun muassa tulorekisteristä. Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella.

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi yhteisvalvonnassa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä.

Katso täsä muita juttuja taksivalvonnoista.

Keskeisin valvottava asia oli työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan etenkin työsuhteen vähimmäisehtojen valvonnassa.

Yhteisvalvonnassa ei tavattu työnteko-oikeudettomia työsuhteisia työntekijöitä, mutta kerättyjen tietojen pohjalta tarkastustoimintaa tullaan kohdentamaan työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaan.

Työsuojeluviranomaisessa tunnistetaan tarve taksiliikenteen valvonnalle, jonka tuloksellisessa toteuttamisessa viranomaisyhteistyö on merkittävässä asemassa.

Anna vihje verovilpistä – www.vero.fi

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän