Suojatiekäyttäytymiskysely nosti tunteet pintaan

12.6.2018 10.44

 

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke toteuttivat huhtikuun ja toukokuun aikana kyselytutkimuksen suojatiekulttuurin haasteista Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. 

Kyselyllä kartoitettiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä.

Ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydettiin tuomaan esille kyselyn karttaosiossa.

Paljon negatiivisia tunteita

Kysely nosti esille paljon negatiivisia tunteita toisia tienkäyttäjiä kohtaan.

Suojatiekäyttäytymisessä on kuitenkin parannettavaa niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoiden osalta.

Positiivisimman kokonaisarvosanan toiminnastaan suojateillä saivat jalankulkijat ja negatiivisimman kokonaisarvosanan autoilijat.

Pohjois-Karjalassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toiminta saa kuitenkin jonkin verran enemmän negatiivista palautetta kuin muissa maakunnissa.

Pimeä aika tuo ongelmia

Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta eniten parannettavaa koetaan olevan heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan (heijastimet, huomioliivit).

Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

Myös pyöräilijöiden suojatiekäyttäytymisen osalta merkittävimmäksi koettu ongelma liittyy heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan (pyörävalot, huomioliivit).

Lähes yhtä merkittäväksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä.

Autoilijoilta toivotaan selkeämpää viestiä pysähtymisestä

Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse.

Vastausten perusteella valitettavan yleistä näyttäisi olevan myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla oleva auto olisikin pysähtynyt.

Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä liikenneympäristön turvalliset ratkaisut yhtä tärkeiksi keinoiksi. Molempia siis tarvitaan.

Vastaajat toivat myös esille keinoja parantaa omia toimintamallejaan jalankulkijana, pyöräilijänä tai autoilijana liikkuessaan. Pääosin itsensä haastaminen liittyi tarkkaavaisuuden parantamiseen, turvalaitteiden parempaan käyttöön ja sääntötuntemuksen parantamiseen.

Kyselyyn vastasi lähes 1 400 henkilöä. Karttavastauksia kertyi yli 2 600 pisteen verran.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua yhteenvetoraportin kautta.

Kyselyn karttavastauksiin voi puolestaan perehtyä tästä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here