Scania julkisti vahvan tuloksen vuodelta 2021 haasteista huolimatta

Vuoden 2021 aikana Scanian ajoneuvojen kokonaistoimitukset kasvoivat 25 prosenttia 90 366 (72 085) ajoneuvoon vuoteen 2020 verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 146 146 MSEK:iin (125 125).

Asiakkaiden kuljetustoiminta on pysynyt vilkkaana vuonna 2021, ja Scanian tuotteiden ja palveluiden kysyntä on heijastanut tätä lähes kaikilla Scanian päämarkkinoilla.

Kuorma-autojen tilauskertymä saavutti ennätystason koko vuonna 2021. Neljännen neljänneksen aikana tilauskertymä laski, vaikka kuljetustoiminta jatkui vahvana, sillä asiakkaat odottavat tilausten tekemistä pitkien toimitusaikojen ja Scanian päivitettyjen Euro 6 -kuorma-autojen tulevan esittelyn vuoksi.

Linja-autoliikenteen puolella kysyntä on ollut suhteellisen vähäistä vuoden aikana, ja pandemia vaikutti edelleen kielteisesti turistibussien kysyntään.

Power Solutions -liiketoiminnan kysyntä oli edelleen vahvaa, ja tilauskertymä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Myös Power Solutions on kärsinyt kovasti komponenttipulasta, jonka seurauksena toimitusajat ovat pitkiä.

Toimitukset ovat edelleen jäljessä tilauskertymästä, mutta ne päättyivät Power Solutionsin kaikkien aikojen toiseksi parhaaseen vuoteen.

Scanian palvelumyynti vuonna 2021 kasvoi 11 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna ja paikallisissa valuutoissa 14 prosenttia.

Scania on päättänyt keskeyttää toimitukset Venäjälle Ukrainan tilanteen vuoksi.

Kuorma-automarkkinat

Tilauskertymä

Scanian tilauskertymä laski vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä ja oli 15 869 (32 003) kuorma-autoa.

Euroopan tilauskertymä laski 38 prosenttia 8 904 (14 436) kuorma-autoon vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna. Kysyntä väheni Saksassa, Alankomaissa ja Puolassa.

Latinalaisen Amerikan tilauskertymä laski vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä 2 094 (8 517) kuorma-autoon, mikä liittyi pääasiassa Brasiliaan.

Euraasiassa tilauskertymä laski 87 prosenttia neljännen neljänneksen aikana ja oli 598 (4 601) kuorma-autoa, mikä liittyi Venäjään.

Aasiassa tilauskertymä laski 28 prosenttia neljännen neljänneksen aikana ja oli 2 028 (2 805) kuorma-autoa.

Afrikassa ja Oseaniassa tilauskertymä kasvoi 37 prosenttia vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna, mikä liittyi pääasiassa Etelä-Afrikkaan ja Australiaan. Tilauskertymä oli 2 245 (1 644) kuorma-autoa.

Toimitukset

Scanian kuorma-autojen kokonaistoimitukset vähenivät 7 prosenttia 21 925 (23 456) yksikköön neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Euroopassa toimitukset vähenivät 10 prosenttia 11 456 (12 787) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Euraasiassa toimitukset vähenivät 19 prosenttia 1 671 (2 061) kuorma-autoon.

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset kasvoivat 28 prosenttia 5 665 (4 430) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Aasiassa toimitukset vähenivät 43 prosenttia 1 734 (3 066) kuorma-autoon vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Afrikassa ja Oseaniassa toimitukset kasvoivat 26 prosenttia 1 399 (1 112) kuorma-autoon.

Liikevaihto

Kuorma-autojen liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 88 849 miljoonaan kruunuun (69 934) koko vuonna 2021. Neljännen vuosineljänneksen aikana liikevaihto pysyi olennaisesti ennallaan ja oli 23 357 milj. kruunua (23 436).

Raskaiden kuorma-autojen kokonaismarkkinat Euroopassa

Raskaiden kuorma-autojen kokonaismarkkinat 27 Euroopan unionin jäsenvaltiossa (kaikki EU-maat lukuun ottamatta Maltaa) sekä Norjassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Islannissa vähenivät 20 prosenttia noin 277 400 (321 000) yksikköön vuonna 2021.

Scanian kuorma-autoja rekisteröitiin noin 42 900 kappaletta, mikä vastaa noin 15,2 (16,2) prosentin markkinaosuutta.

Linja-automarkkinat

Tilauskertymä

Linja-autojen tilauskertymä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä laski 469 (730) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Euroopassa tilauskertymä laski ja oli 197 (473) yksikköä neljännen neljänneksen aikana. Tilauskertymä laski pääasiassa Norjassa ja Portugalissa.

Latinalaisen Amerikan tilauskertymä kasvoi 228 (141) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna Argentiinaan liittyen.

Aasiassa peruttiin 72 Taiwaniin ja Malesiaan menevää linja-autoa (72).

Euraasian tilauskertymä laski yhden yksikön edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 11 (12) linja-autoa.

Afrikan ja Oseanian tilauskertymä kasvoi 105 linja-autoon (32).

Toimitukset

Scanian linja-autotoimitukset olivat yhteensä 1 206 (894) yksikköä neljännen neljänneksen aikana.

Euroopassa toimitukset kasvoivat 528 (396) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset kasvoivat 324 (260) yksikköön. Aasiassa toimitukset kasvoivat 111 (75) yksikköön neljännen vuosineljänneksen aikana, kun taas Afrikassa ja Oseaniassa linja-autojen toimitukset kasvoivat 232 (144) yksikköön.

Toimitukset Euraasiaan vähenivät 11 (19) yksikköön.

Scanian markkinaosuus linja-autoissa Euroopassa oli 5,7 prosenttia vuonna 2021, kun se edellisenä vuonna oli 6,5 prosenttia.

Liikevaihto

Linja-autojen liikevaihto laski koko vuoden 2021 aikana 20 prosenttia 7 702 MSEK:iin (9 686). Neljännen neljänneksen aikana linja-autojen myynti kasvoi 37 prosenttia ja oli 2 221 MSEK (1 624).

Power Solutions

Tilauskertymä

Vuoden 2021 aikana moottorien kokonaistilauskertymä kasvoi 50 prosenttia 15 712 (10 508) yksikköön edellisvuoteen verrattuna. Neljännen neljänneksen aikana tilauskertymä kasvoi 38 prosenttia 3 779 (2735) yksikköön.

Toimitukset

Moottoritoimitukset kasvoivat 7 prosenttia 11 786 (10 991) yksikköön vuonna 2021, mikä liittyi pääasiassa Saksaan ja Italiaan.

Neljännen vuosineljänneksen aikana toimitukset vähenivät 8 prosenttia 3 618 (3 935) yksikköön, mikä liittyi pääasiassa Etelä-Koreaan ja Kiinaan.

Liikevaihto

Vuoden 2021 aikana liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 2 521 MSEK:iin (2 373). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 817 MSEK (788), jossa oli kasvua 4 prosenttia.

Palvelut

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 30 074 MSEK (27 132) vuonna 2021, kasvua 11 prosenttia. Volyymin kasvu useimmilla markkinoilla vaikutti myönteisesti. Paikallisissa valuutassa palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.

Euroopassa palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 21 239 MSEK:iin (19 419) vuoteen 2020 verrattuna.

Latinalaisessa Amerikassa liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 3 109 MSEK:iin (2 554) ja Euraasian palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 1 070 MSEK:iin (829) vuoteen 2020 verrattuna.

Aasian palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 2 543 MSEK (2 606).

Afrikassa ja Oseaniassa palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 2 113 MSEK:iin (1 724).

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here