Ruotsalaisten mielestä he ovat huomattavasti suomalaisia parempia autoilijoita

Clas von Bell

25.9.2018 11.06

Ruotsalaisten autoilijoiden mielestä he ovat itse huomattavasti suomalaisia parempia liikenteessä. 

Suomalaisilla ei ole läheskään yhtä kehno näkemys länsinaapurinsa kuskeista. Ruotsalaiset saavat suomalaisilta parhaat sijat liikenneturvallisuudessa, -kohteliaisuudessa ja pysäköintitavoissa.

Tulokset selviävät puhelinpysäköinnin maksupalveluita tarjoavan EasyParkin kesäkuussa 2018 teettämästä kansainvälisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi tuhansia autoilijoita ympäri Eurooppaa. Suomesta autoilevia vastaajia oli yhteensä 1017.

Suomalaiset mieltävät itsensä Euroopan turvallisimmiksi kuskeiksi. Lähes joka kolmas on sitä mieltä.
Toiseksi turvallisimmiksi koetaan ruotsalaiset, hieman vajaa viidennes vastaajista nimesi heidät.
Turvallisimpien kuskien kolmostila menee norjalaisille.

Yhteenlaskettuna 62 prosenttia suomalaisista ajattelee turvallisimpien kuskien löytyvän pohjolasta.
Ruotsalaiset kuitenkin arvostavat suomalaisia kuljettajina huomattavasti vähemmän kuin suomalaiset arvostavat ruotsalaisia.

– Kyselytutkimuksemme mukaan ruotsalaisista vain kahdeksan prosenttia kokee suomalaiset turvallisimmiksi kuskeiksi. Suomalaisten vastaava prosentti ruotsalaisista on 19. Jos länsinaapurimme ei anna meille huippuarvosanoja turvallisuudesta, niin kohteliaisuudessa pärjäämme vieläkin kehnommin. Vain viisi prosenttia mainitsee suomalaiset kohteliaimmiksi kuskeiksi. Suomalaiset puolestaan sanovat ruotsalaisten olevan koko Euroopan kohteliaimpia liikenteessä. Joka neljäs mieltää niin, kyselytutkimuksen tuloksista kertoo EasyPark Suomen maajohtaja Tuomas Liukkonen.

Suomalaiset eivät itsekään koe olevansa kovin kohteliaita. Vain kymmenesosa meistä nostaa suomalaiset Euroopan kohteliaimmiksi. Kotimaassa suomalaiset sanovat näkevänsä vähiten liikennekohteliaisuutta Uudellamaalla.

Italialaiset ovat huonossa maineessa, mutta myöntävät sen itsekin

Turvattomimpia kuskeja kysyttäessä suomalaiset luottavat tuttuihin stereotypioihin. Liki kolmasosa mainitsee turvattomimmiksi italialaiset ja liki neljäsosa espanjalaiset. Yli puolet sanoo siis joko italialaiset tai espanjalaiset. 14 prosenttia luottaa liikenteessä vähiten slovenialaisiin.

– Tuo on tuttu käsitys. Ainahan Etelä-Euroopan liikenteelle naureskellaan. Hieman huvittavaa on se, että italialaiset eivät itsekään pidä itseään turvallisina kuskeina. Vain neljä prosenttia heistä vastaa itsensä maanosan turvallisimmiksi autoilijoiksi. Se on kuitenkin enemmän kuin miten he arvostavat espanjalaiskuskeja. Saapasmaan kuskeista vain kaksi prosenttia nostaa espanjalaiset turvallisimmiksi kuskeiksi. Sen sijaan ruotsalaiset ovat myös italialaisten suosiossa. Italialaisvastaajista 17 prosenttia valitsee turvallisimmiksi autoilijoiksi ruotsalaiset, Liukkonen kertoo.

Suomalaisten mielestä italialaiset ovat kaikkein aggressiivisimpia kuljettajia. Lähes joka kolmas kyselytutkimuksen vastaaja kokee niin. Myös ruotsalaiset tuomitsevat italialaiset aggressiivisimmiksi. Mutta italialaiset tuntevat itsekin taipumuksensa. Liki puolet heistä nimeää itsensä aggressiivisimmiksi.

Maininnat maiden välillä polarisoituivat

Ylipäätään kansainvälisen kyselytutkimuksen vastauksista on havaittavissa, että vastaukset polarisoituvat voimakkaasti. Tietyt maat saavat paljon mainintoja, tietyt eivät juuri lainkaan.

Esimerkiksi Pohjoismaista Suomi ja Ruotsi keräsivät paljon mainintoja, mutta Tanska ei juuri lainkaan oikeastaan mihinkään kysymykseen. Sama koskee esimerkiksi Itävaltaa, Hollantia ja jopa Ranskaa, vaikka se on iso maa.

– Tässä näkyvät todennäköisesti kokemusten lisäksi mielikuvat. Stereotypiahan menee suunnilleen niin, että Pohjoismaissa liikenne on harvaa sekä melko rauhallista, ja puolestaan Etelä-Euroopassa vähemmän rauhallista. Kun ihmisiltä sitten kysytään, missä maassa liikenne on heidän mielestään turvallista ja missä aggressiivista, vastatessa mieleen tulee ensimmäisenä tiettyjä maita. Ja toki isolla osalla ihmisistä on nykyään myös omakohtaista kokemuspohjaa. Ei sentään mennä pelkästään mielikuvien ehdoilla, mutta todennäköisesti myös stereotypiat vaikuttavat, EasyParkin Tuomas Liukkonen pohtii.

EasyParkin yleiseurooppalainen kyselytutkimus tehtiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Itävallassa, Sloveniassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2018.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here