Peltipoliisit aloittivat kantatiellä 52

Arkistokuva. Kuva: Sensys Gatso.

Viime torstaina otettiin käyttöön uudet peltipoliisit kantatiellä 52 välillä Raasepori – Somero.

Automaattista liikenneturvallisuusvalvontaa rakennettiin, koska tiellä tapahtuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia, joissa pääriskitekijänä on todettu olleen ylinopeus, todetaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan automaattisella ajonopeusvalvonnalla voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 18–32 prosenttia ja vakaviin loukkaantumisiin johtavia liikenneonnettomuuksia noin 20 prosenttia.

Valvontapisteet on tiedotteen mukaan sijoitettu liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin. Automaattivalvonta käynnistyi 13.8.2020.

Raasepori-Somero väliselle tieosuudelle asennettiin 17 valvontapistettä molemmin puolin tietä eli yhteensä 17 kameratolppaa.

Valvontapisteet on tiedotteen mukaan sijoitettu liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin, kuten esimerkiksi kohtiin, joissa tien nopeusrajoitusta on laskettu turvallisuussyistä.

Valvontapisteiden sijoittamiseen vaikuttivat useat tekijät. Esim. risteysalueilla ja asutuksen läheisyydessä haluttiin turvata alempien nopeusrajoitusten noudattaminen.

Toisaalta kameroita ei tiedotteen mukaan mielellään sijoiteta yllättäviin tienkohtiin, kuten alamäkiin ja mutkiin. Lisäksi valvontapisteiden sijoittamiseen vaikuttivat huoltolevikkeen ja sähkönsiirron rakentamisedellytykset.

Uusi automaattivalvontatekniikka mahdollistaa entistä laaja-alaisemman liikennevalvonnan

Uusi automaattivalvontatekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia liikennevalvontaan. Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanhalla kameratekniikalla. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä. Kamera voi seurata samanaikaisesti usean eri ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilta.

Videovarmistusta voidaan käyttää hyödyksi etenkin risteyksien punaista päin ajamisen valvonnassa. Samoin voidaan valvoa joukkoliikennekaistojen käyttöä.

Tracking radar -tutkatekniikkaan perustuvissa uusissa kameroissa ei tarvita asfalttiin asennettavia induktiosilmukoita, jolloin tien uudelleen päällystäminen ei haittaa automaattivalvontaa.

Uusiin kameroihin on myös mahdollista määrittää pitkille ajoneuvoille omat nopeusrajoitukset, jolloin esimerkiksi ajoneuvoyhdistelmien ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia voidaan valvoa.

Kesäkuussa 2020 voimaan tuleen uuden tieliikennelain myötä poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Tämän mahdollistaa uusien peltipoliisien aiempaa tarkemmat kuvat.

Valvontapisteet sijoittuvat 80 km/h tai sitä alemmille nopeusrajoitusalueille.

Valvontapisteiden lisäksi asennettiin 4 kpl tiedotustauluja ja 20 kpl toistomerkkejä. Lisäksi valvontapisteitä edeltävien nopeusrajoitusten laskukohtia tarkennettiin ja niiden havaittavuutta parannetiin.

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset olivat noin 280 000 euroa.

Taustatietoa kantatien liikenneturvallisuudesta ja liikenteellisestä merkityksestä

Vuosien 2014-2018 aikana kantatiellä 52 välillä Raasepori-Somero on tapahtunut 223 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 2 johti kuolemaan ja 35 loukkaantumiseen.

Suurin osa onnettomuuksista on eläin- ja yksittäisonnettomuuksia, joissa osasyynä on ylinopeus. Lisäksi kantatiellä 52 tapahtuu runsaasti raskaan kaluston suistumisonnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon.

Kantatie 52 on osa tärkeää maakunnallista tieverkkoa. Tiejakson keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee 2400-7850 ajoneuvon välillä, josta raskasta liikennettä on noin 10 prosenttia.

Tie Raaseporista Somerolle on pääosin hyvälaatuista kaksikaistaista tietä, joskin Perniön ja Salon välillä tie on liikennemääriinsä nähden melko kapea.

Katso tästä kameroiden sijoituspaikat.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here