Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys: Uudessa tieliikennelaissa on merkittävä epäkohta!

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys kertoo merkittävästä epäkohdasta uudessa tieliikennelaissa.

Uudessa tieliikennelaissa olevan liikennevirhemaksu on esimerkki huonosta ja rikosoikeudellisten kriminalisointiperiaatteiden vastaisesta lainsäädännöstä.

Uusi Tieliikennelaki mahdollistaa sen, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista jää kokonaan rankaisematta, koska uuden liikennevirhemaksun soveltamisala päättyy 20 km/h ylinopeuteen ja jo 21 km/h ylinopeudesta tulisi rangaistussäännöksenä käyttää RL 23 luvun 1 §:ään kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Lain tulkinnan mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei voida kuitenkaan rangaista silloin, jos tienkäyttäjän menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vain vähäistä vaaraa.

Kun liikennevirhemaksu voidaan määrätä enintään 20 km/h ylinopeudesta, sitä suuremmasta, vain vähäistä vaaraa aiheuttavasta ylinopeudesta ei voi määrätä kumpaakaan, ei sakkoa eikä liikennevirhemaksua.

Liikennevirhemaksun liian alhainen soveltamisalue voi johtaa käytännössä siihen, että poliisi ei voi rangaista sakolla esimerkiksi moottoritiellä 100 km/h tai 120 km/h rajoitusalueella ajettua yli 20 km/h ylinopeutta ellei teon tunnusmerkistö täytä RL 23 luvun 1 §:n 3 mom. kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistöä, johon sisältyy vähäistä suurempi vaara toisen hengelle tai terveydelle.

Konkreettisesti tämä ongelma esiintyy siirryttäessä syksyisin talvinopeusrajoituksiin. Tänään 10 km/h ylinopeus saattaa huomenna olla 30 km/h ylinopeus, vaikka olosuhteet tiellä ovat samat.

Helposti korjattavissa

Tilanne olisi ollut helposti korjattavissa siten, että uuden tieliikennelain 165 §:ssä tarkoitettua kiinteämääräisen liikennevirhemaksun soveltamisaluetta olisi laajennettu Ruotsin ja useiden muiden maiden esimerkkien mukaisesti jopa 30 – 40 km/h ylinopeuksiin asti.

On täysin käsittämätöntä, että kyseinen merkittävä epäkohta on jäänyt 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin, vaikka useat liikenneturvallisuuden asiantuntijatahot ovat lain lausuntokierroksella omissa lausunnoissaan kiinnittäneet huomionsa edellä kuvattuun vakavaan epäkohtaan.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys toteaa nyt voimaan tulevan uuden tieliikennelain valmistelun taso näyttää jääneen joiltain osin erittäin heikolle tasolle, mikä näyttää olevan liian yleistä maamme nykyisen lainsäädännön valmistelussa.

Yhdistyksen mukaan on erikoista, että heikosti valmistellun lainsäädännön korjaaminen jätetään pahimmassa tapauksessa tuomioistuinten tehtäväksi.

Yhdistyksen käsityksen mukaan on erittäin vaarallista se, että lakiin jätetään epäkohtia, joista useammat asiantuntijatahot ovat huomauttaneet lainlaatijaa lain valmistelun aikana.

Jyrki Haapala
Puheenjohtaja
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

2 KOMMENTIT

  1. Liikennelaissa on vielä suurempikin epäkohta: sen tosiasian huomioiminen. Ylinopeudet ovat perusteltuja silloin kun ne parantavat liikenneturvallisuutta. Länsimaiseen oikeuskäytäntöön sisältyy periaate, ettei lain rikomisesta pidä rangaista silloin kun lain noudattaminen olisi vaarallisempaa. Allekirjoittanut on turvallisuusalan asiantuntijana perehtynyt inhimillisten virheiden syntymiseen ja ennalta ehkäisemiseen.

  2. Turvallisuus ennenkaikkea vallitsevissa olosuhteissa. Myös, nyt on tullut aika tehdä lakiesitys, että mahdollistetaan oikealle kääntyminen valo-ohjatussa risteyksessä myös punaisen valon palaessa. Joustavuutta liikennekulttuuriin siinäsuhteessa. Täten risteysalueet tyhjenisivät pysähtyneestä liikennevirtausesta helpommin ja positiiviset vaikutukset olisivat moninaiset. Autojen tyhjäkäynti vähenisi todella huomattavasti risteysalueella. Oikealle kääntyminen toimii mm. USA:ssa ja Kanadassa. Toimisi euroopassakin. Siirtyminen tähän järjestelyyn on tätäpäivää ja luo liikenneturvallisuutta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!