Liikennevirhemaksu korvaa rikesakon

Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli ovat käyttäneet tieliikenteen ja vesiliikenteen valvonnassa pitkään rikesakkoja vähäisten rikosten rangaistuksena, todetaan poliisin tiedotteessa.

Uudessa tieliikennelaissa ja vesiliikennelaissa liikennerikkomusten, vesiliikennerikkomusten ja muiden hallinnollisten rikkomusten seuraamukseksi tulee liikennevirhemaksu.

Liikennevirhemaksu on hallinnollinen maksuseuraamus, joka muistuttaa paljon pysäköintivirhemaksua, ja se määrätään hallintomenettelyssä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan vaikka muutos onkin merkittävä, poliisin toiminnassa ei tapahdu isoja näkyviä muutoksia.

– Turvavyön käyttämättä jättäminen, viestintävälineen pitäminen ajon aikana kädessä sekä ryhmittymistä ja kääntymistä koskevat liikennesäännöt ovat hyviä esimerkkejä teoista, joista poliisi voi määrätä rikesakon sijaan liikennevirhemaksun. Liikennevirhemaksu voidaan määrätä vain 15 vuotta täyttäneelle, Arvelin sanoo.

Jalankulkija pääsee halvemmalla

Liikennevirhemaksu on kiinteäsummainen ja liikennevirhemaksun suuruus määräytyy rikkomuskohtaisesti.

Rikkomuksen lisäksi summaan vaikuttaa myös se, kenelle liikennevirhemaksu määrätään. Esimerkiksi jalankulkijalle määrättävä liikennevirhemaksu on 20 euroa, kun taas moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle se on yleensä 100 euroa.

Tämän lisäksi ylinopeusrikkomuksissa käytetään nopeusrajoituksen ja todetun ylinopeuden mukaan määräytyviä liikennevirhemaksuja. Ylinopeudesta määrättävät liikennevirhemaksut ovat 70, 100, 140, 170 ja 200 euroa riippuen rikkomuksen laadusta.

Kuljettajan pitää olla tunnistettavissa peltipoliisin kuvassa

Liikennevirhemaksua käytetään myös automaattisessa liikennevalvonnassa. Automaattisessa valvonnassa käytettävä ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu määrätään ajoneuvon omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle ajoneuvon rekisteritietojen mukaan.

Katso tästä kaikki jutut uudesta tieliikennelaista.

Liikennevirhemaksun määräämisen edellytyksenä on lisäksi se, että ajoneuvon kuljettajasta on otettu kuva, josta hän on tunnistettavissa. Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun maksuvelvollisuudesta voi vapautua, jos saattaa oikaisuvaatimusmenettelyssä todennäköiseksi, ettei ole tehnyt liikennerikkomusta tai ettei liikennevirhemaksun määräämiselle ollut edellytyksiä.

Maksuaikaa 30 päivä

Liikennevirhemaksu pitää maksaa 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaannista. Liikennevirhemaksun täytäntöönpanosta vastaa Oikeusrekisterikeskus, kuten sakkojenkin kohdalla.

Liikennevirhemaksuun voi vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta. Vaatimus pitää tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja vaatimuksen pitää olla kirjallinen.

Jos vaatimus on puutteellinen, pyytää viranomainen asianosaista täydentämään vaatimustaan ennen sen tutkimista. Viranomainen ratkaisee oikaisuvaatimuksen antamalla asiassa oikaisuvaatimuspäätöksen, jossa se voi hyväksyä vaatimuksen tai hylätä sen.

Viranomaisen tekemästä oikaisuvaatimuspäätöksestä voi valittaa toimivaltaiseen hallintotuomioistuimeen.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here