Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiesityksessä lisärahoitusta ilmastotoimiin ja perusväylänpitoon

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään panostuksia mm. vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Budjettiriihessä sovittiin myös perusväylänpidon lisärahoituksesta.

Perusväylänpitoon lisää rahaa

Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että perusväylänpidon rahoitustasoa nostetaan pysyvästi. Nyt sovitulla lisärahoituksella parannetaan liikenneverkon kuntoa ja liikenneyhteyksiä koko maassa. Tämä helpottaa arjen liikkumista sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen ehdotetaan yhteensä 22 miljoonaa euroa vuosille 2020–2021.

Yksityisteiden avustuksiin kohdennetaan 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Suuret raideliikennehankkeet

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Hallitus varautuu Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamiseen pääomittamalla 15,7 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä parannetaan välillä Tampere–Pori, Tampere-Jyväskylä ja Seinäjoki-Vaasa. Tampere-Pori-raideyhteyttä parannetaan ja nopeutetaan kohdentamalla 40 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitus tasoristeysten poistoon.

Tampere–Jyväskylä-radan nopeuttamisen ja välityskyvyn parantamisen suunnitteluun kohdennetaan 18 miljoonan euron valtuus. Seinäjoki–Vaasa-radan nopeuttamisen suunnitteluun kohdennetaan 3 miljoonan euron valtuus.

Uutena hankkeena aloitetaan Hanko–Hyvinkää-rataosan sähköistäminen (62 miljoonan euron valtuus).

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään

Kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen kohdennetaan 21 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Vuodesta 2020 alkaen ehdotetaan joukkoliikenteen tukeen 20 miljoonan euron lisäystä.

Tieliikenteen turvallisuuteen panostetaan

Hallitus panostaa tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan sekä kehittämishankkeiden, kokeilujen ja turvallisuustutkimuksen valtionavustuksiin on tulossa 9,1 miljoonan euron määräraha, todetaan LVM:n budjettiesityksessä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here