Kohta kuka tahansa saa kuljettaa matkailuyrityksen asiakkaita!


21.6.2018 21.55

Hallitus antoi eduskunnalle liikennepalvelulain muutosesityksen 20.6.2018, jolla helpotetaan matkailualan yrittäjien asiakaskuljetuksia.

Muutoksen myötä koti- ja matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuutta tarjoamissa kuljetuksissa kuljettaja ei tarvitsisi jatkossakaan taksinkuljettajan ajolupaa. Yritykset tarvitsisivat kuitenkin taksiluvan.

Esityksellä vähennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja muita sääntelystä aiheutuvia kustannuksia.

Lisäksi esitys helpottaisi työvoiman saatavuutta ja kausityöntekijöiden työllistymistä alalle. Esityksellä olisi siten myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle koti- ja matkailupalvelutoiminnalle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018.

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here