Kevyen liikenteen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden taustalla ovat havainto- ja arviointivirheet, jalankulkijan yllättävä toiminta tai pyöräilijän liian kova vauhti

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom oli mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin kyselytutkimuksella kävelijöiden ja pyöräilijöiden välisiä onnettomuuksia ja vaaratilanteita suurimmissa kaupungeissa.

Tutkimuksen mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden välillä tapahtuu ainakin 50 kertaa useammin vaaratilanteita kuin varsinaisia onnettomuuksia.

– Pyöräilyn ja kävelyn rooli on tärkeä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteispelin ja turvallisuuden lisääminen onkin entistä tärkeämmässä roolissa näiden liikkumismuotojen suosion kasvaessa, sanoo verkostojohtaja Jarno Ilme.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden keskinäistä turvallisuutta voidaan parantaa liikennejärjestelyjen lisäksi tarkkaavaisuudella sekä noudattamalla liikennesääntöjä ja tilannenopeutta.

Yleisimmin onnettomuuksien ja vaaratilanteiden taustalla olivat havainto- ja arviointivirheet, jalankulkijan yllättävä toiminta tai pyöräilijän liian kova vauhti.
Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syntyyn vaikuttivat vastaajien mukaan myös epäselvät tai monimutkaiset liikennejärjestelyt sekä näkemistä haitanneet kohteet tai esteet kulkuväylällä.

Tutkimuksen mukaan kokemus turvallisuudesta korreloi onnettomuuksien ja vaaratilanteiden todelliseen määrään.

Vaaratilanne oli kyselyssä määritelty vastaajan oman kokemuksen mukaan ja se kattaa tilanteita pelkistä säikähdyksistä aina kevyisiin fyysisiin kohtaamisiin asti.

Lisää turvallisuutta liikennejärjestelyillä ja asennemuutoksella

Tutkimuksen mukaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta voidaan lisätä erottamalla kulkutavat entistä useammin toisistaan ja selkiyttämällä liikennejärjestelyjä.

– Myös jalankulkija tai pyöräilijä voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa pitämällä huomion liikenteessä ja noudattamalla liikennesääntöjä. Pyöräillessä tulee muistaa vastuu tilannenopeudesta, muistuttaa hankkeen ohjausryhmässä ollut erityisasiantuntija Hanna Strömmer Traficomista.

Tutkimuksessa haastateltiin yli tuhatta aktiivista jalankulkijaa ja pyöräilijää yli 100 000 asukkaan kaupungeista.

Tutkimus on tehty osana Turvallinen liikenne 2025 –konsortiohanketta, jossa olivat mukana vuonna 2019 Traficomin lisäksi Väylävirasto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 21 kaupungin muodostama Kehto-foorumi sekä yritysedustajana Nokian Renkaat Oyj.

Tutkimus: Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliset onnettomuudet ja vaaratilanteet

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!