Kaideheijastimilla parannetaan riskikohtien havaittavuutta

Kuva: ELY-keskus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan on kesän aikana asennettu kaideheijastimia kohtiin, joissa on haluttu parantaa tiellä olevan tiekaiteen havaittavuutta ja/tai kaarteen optista ohjausta.

Kaideheijastimet korostavat kaiteen näkyvyyttä erityisesti huonoissa ajo-olosuhteissa kuten pimeällä ja vesisateessa.

Kaideheijastinpilotilla haetaan liikenneturvallisuuden kohentumista

Kaideheijastimia on asennettu alkukesän aikana Kaakkois-Suomen maantieverkolle yhteensä noin 500 kpl. Pilottikohteet on valittu asiantuntijatyönä kiinnittäen huomiota erityisesti riskialttiisiin ja haasteellisiin kaideosuuksiin.

Ensisijaisesti kaideheijastimia on laitettu kohteisiin, joissa on maantiekaide ja lisäksi poikkeuksellisen jyrkkä tai muuten poikkeava mutka.

Myös vesistöjen ja raidesiltojen kohdat on otettu huomioon. Kaideheijastimia löytyy viideltätoista eri tieltä kahdeksastatoista eri kohteesta.

Heijastimia tullaan mahdollisesti myöhemmin lisäämään myös muualle, kunhan riskialttiita kohteita saadaan kartoitettua ja nyt tehdyistä pilottikohteista on saatu palautetta sekä seurantatietoa.

Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että ajoneuvon kuljettaja pystyy ennakoimaan tien kaarevuuden suunnassa ja suuruudessa tapahtuvia muutoksia.

Kaiteisiin asennettavat heijastimet auttavat havaitsemaan ko. kohdat erityisesti pimeällä ja vesisateessa. Video valtateiden 15 ja 7 Leikarin ramppiin asennetuista kaideheijastimista: https://youtu.be/NzBHHsZRoek

Asennus sujuu vaivattomasti

Kaideheijastimet on kiinnitetty olemassa oleviin maantiekaiteisiin ja niiden materiaalina on kuumasinkitty teräs sekä pinnassa heijastava joustava liikennemerkkikalvo.

Asennus onnistuu sekä uuteen että vanhaan kaiteeseen. Heijastimet ovat väriltään valkoisia, sillä niiden on haluttu olevan ohjaavia ja tehostavan valkoista reunaviivaa.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here