Joka kolmas kuljetusyritys kärsii kuljettajapulasta

Matti Sulanto

23.1.2018 22.10

SKAL Kuljetusbarometrin kyselyn mukaan lähes joka kolmannella kuljetusyrityksistä (27 %) on ollut vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä viimeisen kahden vuoden sisällä.

Jos tarkastellaan vain yrityksiä, jotka potentiaalisesti käyttävät ulkoista työvoimaa*, kärsii jopa 35 % kuljetusyrityksistä työvoimapulasta. Työvoimapula jakaantuu varsin tasaisesti eri kuljetuslajien kesken.

Eniten kuljettajapulaa on säiliöauto- ja vaarallisten aineiden kuljetuksia suorittavilla yrityksillä, joista 48 prosentilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. 

Keskeisimmät rekrytoinnin esteet liittyvät yrittäjien mielestä hakijoiden puutteelliseen pätevyyteen, taitoihin, kokemukseen tai sitoutumiseen.

Vakavin seuraus työvoimapulasta on yrittäjän kuormittuminen (75 %). Työntekijäpulasta kärsivä yritys on haavoittuvainen erityisesti sairaustapauksissa (68 %). 

Lähes puolet (45 %) kertoi kuljetustehtävien hoidon tai kausiluontoisen toiminnan vaarantuvan. Myös toiminnan laajentaminen vaikeutuu (40 %).

Työvoimapulaa eliminoivat tekijät ovat kuljetusyrityksen vetovoimaisuus ja vakiintunut tekijäjoukko. Monet yritykset saavat tiedusteluja, vaikka eivät hakisikaan työntekijöitä, ja käyttävät rekrytoinnissa hyväksi verkostojaan.

Kuljettajien saatavuus turvattava helpottamalla allaletuloa

– Kuljettajapula on torjuttavissa koulutusväyliä parantamalla. Vaikka logistiikkaa digitalisoidaan, tämä on palveluala ja vaatii tekijöiltään monipuolista osaamista, muistuttaa SKAL:in puheenjohtaja Teppo Mikkola.

SKAL:in mielestä perustason ammattipätevyys on voitava suorittaa nykyisen koulutusmallin ohella myös pelkällä kokeella.

Erityisen tärkeää on mahdollistaa Puolustusvoimille kuljettajakoulutuksen järjestäminen siten, että kaikki palveluksesta vapautuvat saavat heti 18-vuotiaasta alkaen oikeuden kuljettaa raskaimpiakin ajoneuvoyhdistelmiä. Tällöin heidän hakeutumisensa kuljetustehtäviin varusmiespalveluksen jälkeen on todennäköisempää.

*Niistä 389 vastanneesta, jotka eivät kärsi työvoimapulasta, 124 ilmoitti syyksi ”olen yksinyrittäjä”. Kyseiset yritykset eivät lähtökohtaisesti hae ulkoista työvoimaa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here