Ilmastopoliittisen työryhmän raportti: Biokaasun tuotanto täytyy kymmenkertaistaa nykyisestä

Kuva: Gasum.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi tänään loppuraporttinsa keinoista, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pidemmällä aikavälillä poistaa kokonaan.

Työryhmä nostaa biokaasun merkittäväksi osaksi ratkaisua kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Energiamäärällä mitattuna biokaasua olisi liikennekäytössä vuonna 2045 yhtä paljon kuin biodieseliä ja biokaasulla kulkisi satoja tuhansia autoja ja raskasta kalustoa.

– On hienoa, että kaasu nostettiin raportissa esiin yhtenä keskeisenä keinona vähentää liikenteen päästöjä. Työryhmä nosti biokaasun sähkön ja biopolttoaineiden rinnalle tasaveroisena liikennekäytössä vuonna 2045. Kotimaisen biokaasun tuotantoa on lisättävä huomattavasti, jotta päästövähennystavoitteisiin päästään, Gasumin biokaasutuotteiden ja -ratkaisujen johtaja Matti Oksanen kuvaa työryhmän työtä.

Biokaasu on merkittävä vaihtoehto kasvihuonekaasujen vähentämisessä

Työryhmä näki biokaasun roolin hiilettömään liikenteeseen pääsemiseksi tärkeänä: biokaasu olisi sähkön rinnalla merkittävä käyttövoimavaihtoehto kasvihuonekaasujen vähentämisessä vuonna 2045.

Energiamäärällä mitattuna biokaasua olisi liikennekäytössä vuonna 2045 lähes yhtä paljon kuin uusiutuvaa dieseliä eli noin 10 TWh.

Tämä tavoite tarkoittaa tuotantokapasiteetin noin kymmenenkertaistamista nykyhetkeen, jossa Suomessa tuotetaan vasta noin 1 TWh biokaasua vuodessa.

– Biokaasulla on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Uusiutuvaa kotimaista biokaasua tuotetaan esimerkiksi biohajoavista jätteistä, jätevesilietteestä sekä teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista, Oksanen kuvaa biokaasun hyötyjä.

Suomen teille lisää kaasuautoja

Työryhmän tavoitteeseen pääsemiseksi kaasuautojen määrää tulisi Suomessa kasvattaa merkittävästi.

Suomen teillä tulisi olla noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045.

Raskaassa kalustossa tavoitteet ovat noin 6 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja peräti noin 22 000 vuonna 2045.

Kaasukäyttöisiä pakettiautoja tarvittaisiin vastaavasti 14 000 ja 41 000 kappaletta.

Ajoneuvokannan uusiutumista voidaan vauhdittaa mm. polttoaineverolla ja hankintatuella vähäpäästöisille ajoneuvoille. Myös auto- ja ajoneuvoveron päästöporrastuksella voidaan vahvistaa polttoaineveron ja hankintatukien vaikutusta.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here