Fossiiliton ammattiliikenne mahdollista vuoteen 2050 mennessä

13.6.2018 22.45

Ammattiliikenteestä on mahdollista tehdä fossiilitonta Pariisin sopimuksen mukaisessa tavoiteaikataulussa, ja vieläpä niin, että se on myös taloudellisesti houkuttelevaa yhteiskunnan kannalta. Tämä on Scanian käynnistämän tutkimuksen tärkein johtopäätös.

– Hiilidioksidipäästöjen nollaaminen omalla toimialallamme on mahdollista Pariisin sopimuksen mukaisessa aikataulussa, mutta se edellyttää ennennäkemättömän nopeaa muutosta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen, sanoo Scanian toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Henrik Henriksson.

Scanian tekemästä, ulkopuolisen akateemisen paneelin tarkastamasta laajasta analyysista käy ilmi, että hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähentämiseen on useita keinoja.

Analyysi tehtiin mallintamalla kehitystä taaksepäin vuodesta 2050, johon mennessä päästöt on tarkoitus vähentää nollaan.

Näin havaittiin, että eri keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti. Tutkimus kattaa kolme kuljetussegmenttiä (kaukokuljetukset, jakelu ja kaupunkibussit) ja neljä maata (Ruotsi, Saksa, Kiina ja Yhdysvallat).

– Hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää yli 20 prosenttia käyttämällä nykyisiä kuljetusjärjestelmiä entistä älykkäämmin, esimerkiksi parantamalla reititystä ja kuormanhallintaa. Fossiiliton tulevaisuus voidaan saavuttaa myös useilla polttoaineisiin ja voimansiirtoon liittyvillä keinoilla. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää nopeimmin biopolttoaineiden avulla, ja sähköistys on kustannustehokkain keino, Henriksson toteaa.

Uusien tekniikoiden laajamittainen käyttöönotto voi kestää pitkään, sillä nykyinen ajoneuvokanta vaihtuu hitaasti.

Fossiilittomuus vuoteen 2050 mennessä edellyttää siksi laajoja muutoksia jo vuoteen 2025 mennessä: ei pelkästään uutta tekniikkaa, vaan myös uutta infrastruktuuria.

Uusien fossiilittomien voimansiirtotekniikoiden maailmanlaajuisen kasvun tulee lisäksi olla keskimäärin vähintään 5–10 prosenttiyksikköä vuodessa, ja niiden osuuden koko myynnistä tulee olla sata prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jotta tämä tavoite voisi toteutua, kuljetusalalla ja sen lähialoilla on ryhdyttävä muutoksiin pikaisesti.

The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050 -tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä ovat seuraavat

  • Älykkäämpi logistiikka: Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää yli 20 prosenttia optimoimalla järjestelmiä, esimerkiksi parantamalla reititystä ja kuormanhallintaa. Loput voidaan saavuttaa erilaisten voimansiirto- ja polttoainevaihtojen avulla.
  • Sähköistys: Akkukäyttöisten sähköajoneuvojen määrän lisääminen on tehokkain, nopein ja kustannustehokkain keino maissa, joiden infrastruktuuri mahdollistaa yleisten latausjärjestelmien rakentamisen ja muun kuin fossiilisen energian käytön. Täysimittainen sähköistys edellyttää kuitenkin huomattavia infrastruktuuri-investointeja nykytilanteeseen verrattuna. Käyttökustannukset ovat sitä vastoin 40 prosenttia pienemmät kuin raskailla dieselajoneuvoilla. Kaukokuljetuksia varten tarkoitetut sähköistetyt tiet voivat vauhdittaa sähköistystä etenkin tulevalla vuosikymmenellä, kun akkujen kustannusten oletetaan pysyvän suurina.
  • Biopolttoaineet: Biopolttoaineet ovat alussa tehokas ja käyttökelpoinen keino, sillä niiden yhteydessä voidaan hyödyntää perinteistä polttomoottoritekniikkaa. Sekä tekniikka että polttoaineet ovat jo käytettävissä. Jos maailmanlaajuisesti saatavilla olevia biopolttoaineita hyödynnetään maksimaalisesti, viidesosassa ajoneuvoista voi vuonna 2050 olla biopolttoaineella toimiva moottori.
  • Polttokennot: Polttokennokäyttöiset ajoneuvot ovat kalliimpia kuin akkukäyttöiset sähköajoneuvot, joten on odotettavissa, että ne yleistyvät merkittävästi vasta myöhemmin. Jos tekniikkakustannukset pienenevät ja uusiutuvaa vetyä on saatavilla runsaasti alhaiseen hintaan, polttokennoautojen osuus ajoneuvokannasta voi olla huomattava vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka seuraavien 15 vuoden kehityksessä on tutkimuksen mukaan eroja, nämä keinot pysyvät melko samanlaisina ajan mittaan ja vaihtelevilla markkinoilla.

Riippumatta siitä, mikä keino valitaan tai hyödynnetäänkö useita erilaisia voimansiirtotekniikoita ja infrastruktuureja, teknisen muutoksen on oltava ennennäkemättömän nopea, ja myös lähialoilla on irtauduttava hiilestä.

Laajamittainen tekniikan ja infrastruktuurin kehittäminen edellyttää vahvaa sitoutumista ja kehitystä tukevien rahoitusmekanismien perustamista viipymättä.

Energiajärjestelmän riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on vähennettävä samanaikaisesti ympäri maailman. Yhtä ratkaisevaa on, että fossiilittomien kuljetuspalvelujen kysyntä kasvaa edelleen.

The Pathways Study -tutkimuksen tulosten pohjalta on perusteilla yrityskoalitio, jonka tavoitteena on vauhdittaa ja johtaa pikaista muutosta.

White Paper: The Pathways Study, Achieving fossil free commercial transport by 2050

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here