Autotodayn juhlaviikon juttu: "Neuvottelukunta: Poliisin keskityttävä liikenteen valvontaan"

16.2.2018 19.55

          

Autotoday täyttää tällä viikolla 10 vuotta ja juhlistamme viikon julkaisemalla päivittäin kymmenen vuotta sitten julkaistun jutun.

Nyt kerromme Poliisin huolista itärajan liikenteen valvonnasta.

Neuvottelukunta: Poliisin keskityttävä liikenteen valvontaan

Poliisiasiain neuvottelukunta esittää, että Suomen ja Venäjän välisen raskaan liikenteen ohjaus- ja järjestelytehtävät sekä siitä syntyvät kustannukset siirretään pois poliisilta ja muilta viranomaisilta. Näin poliisi voisi keskittyä ydintehtäviinsä eli liikenneturvallisuuden valvontaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Poliisiasiain neuvottelukunta pitää tärkeänä, että raskaan liikenteen ruuhkautumisongelma Itä-Suomessa ratkaistaan nopeasti. Poliisi käyttää liikenteen ohjaamiseen ja muihin järjestelyihin viidestä kuuteen henkilötyövuotta. Tämä on rajoittanut mahdollisuutta keskittyä liikenneturvallisuuden valvontaan.

Neuvottelukunnan mukaan poliisin työpanos on suunnattava perustehtävien suorittamiseen, koska lisää voimavaroja ei ole luvassa. Rekkaliikenteen ruuhkatilanteiden purkaminen, liikenteen ohjaus ja muut järjestelytehtävät voidaan hoitaa hyvin ilman koulutettuja poliiseja, koska ne vaativat harvoin poliisivaltuuksia tai poliisitoimenpiteitä.

Neuvottelukunta esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö perustaa asiantuntijaryhmän selvittämään raskaan liikenteen ohjaus- ja järjestelytehtävien nykytilaa ja uudistamista. Mikäli selvityksessä ilmenee tarvetta lainsäädännön muutoksiin, on myös ne valmisteltava pikimmiten.

Liikenneruuhkien osalta tähän mennessä laaditut selvitykset ovat painottuneet viranomaistoimintojenselvittämiseen ja viranomaisten voimavarojen käyttöön liikenteen ohjauksessa ja muissa järjestelyissä.

Yli miljoona rekkaa

Suomen ja Venäjän välisen rajan ylitti viime vuonna yli miljoona rekkaa. Lisääntynyt liikenne vaikuttaa erityisesti Kaakkois-Suomessa. Raskas liikenne ruuhkauttaa Kaakkois-Suomen teitä ja vaikuttaa kielteisesti teiden läheisyydessä asuvien ihmisten elämään.

Turvallista liikkumista ja liikenteen sujumista on jouduttu turvaamaan erityisjärjestelyin. Moottoriteiden varsille on perustettu ylimääräisiä rekkaparkkeja ja väliaikaisia pysäköintialueita. Poliisi on pitkäjänteisellä työllä, kuten valvonnalla ja asiallisella puuttumisella, pystynyt korjaamaan osaltaan liikenteessä esiintyneitä ongelmia.

Venäjän ja Suomen välisillä kuljetuksilla on taloudellista merkitystä molemmille maille. Liikenteen tulisikin sujua niin rajanylityspaikoilla, sen välittömässä läheisyydessä kuin myös muualla. Tämä edellyttää, että raja- ja tulliviranomaisten toimintaa ja tullaukseen liittyviä prosesseja kehitetään myös Venäjällä

Juttu julkaistiin Autotodayssa 14.2.2008

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here