Autoliiton Helsingin seudun osasto: Keskustatunnelin suunnittelua on jatkettava

Helsingin maanalaisen kokoojakadun, ns. keskustatunnelin tarve hyvine ja huonoine puolineen pitää selvittää perusteellisesti. Suunnittelun keskeyttäminen olisi vakava virhe. Tunteeseen perustuva luopuminen hankkeesta ei ota huomioon maan etua puhumattakaan Helsingin omista ja koko pääkaupunkiseudun tarpeista, todetaan Autoliiton Helsingin seudun osaston tiedotteessa.

Julkisuudessa näkyneiden tietojen mukaan Helsingin kaupungin poliitikot olisivat keskeyttämässä maanalaisen kokoojakadun suunnittelun.

Hankkeen keskeyttäminen tässä vaiheessa, jolloin aiheesta on käytettävissä vain virkamiestyönä tehty alustava hahmotelma, olisi vähintäänkin outoa.

Kysymys ei ole tunnelin toteuttamispäätöksestä, vaan vaihtoehtojen etsimisestä ja suunnitelmien saattamisesta sellaiseen vaiheeseen, että asiasta voitaisiin käydä faktoihin pohjautuvaa keskustelua. Nyt ei olla siinä tilanteessa.

Ei pelkästään Helsingin asia

Lisäksi on huomattava, että Helsingin liikenteellinen toimivuus ei ole pelkästään Helsingin asia. Sillä ei ole merkitystä pelkästään kaupungin oman kilpailukyvyn kannalta. Vaikutus ulottuu koko maahan. Herää kysymys, onko Helsingillä edes oikeutusta päättää yksin näin olennaisesta asiasta.

Maanalaisen kokoojakadun viimeisin alustava suunnitelma tuli julkisuuteen vain muutama viikko sitten. On täysin ennenaikaista vetää hankeen tarpeellisuudesta lopullisia johtopäätöksiä. Se ei ole kenenkään etu. Mistä johtuu moinen kiire?

Halu suunnittelun keskeyttämiseen viittaa siihen, että hankkeen ideologiset vastustajat pelkäävät hyötyjen suhteessa kustannuksiin osoittautuvan yllättävän suuriksi. Vaatimukset suunnittelun lopettamiseen vaikuttavat tarkoitushakuisilta. Ei haluta ottaa riskiä jatkoselvitysten tuloksista.

Maanalaista katua suunnitellaan 2030-luvulle ja siitä eteenpäin. Sen tarpeellisuutta ei voida eikä pidä arvioida nykytilanteen mukaan. Tämä tuntuu nyt unohtuneen.

Kestämätön tilanne satamaliikenteelle

Yhtenä vastustamisperusteena on mainittu päästöjen lisääntyminen, koska hankkeen toteuttaminen lisäisi autoliikennettä. Arvio autoliikenteen lisääntymisestä lienee oikea, mutta päästöt tuskin tulevat lisääntymään tunnelissa. Sen sijaan tökkivä liikenne maan päällä lisäisi niitä.

Maanalaisen kokoojakadun mahdollisena käyttöönottoajankohtana liikenteen päästöt eivät ole nykyisellä tasollaan. Ne ovat autojen teknisen kehityksen myötä vähentyneet olennaisesti.

Sen sijaan ruuhkat – jos hanke jää toteuttamatta – eivät häviä mihinkään. Päinvastoin, sekä henkilö- paketti- että kuorma-autoliikenne mitä todennäköisimmin lisääntyvät ja ruuhkat niiden myötä.

Erityisesti satamaliikenne muodostuisi kestämättömäksi, eikä ole odotettavissa, että sen enempää satamien raskasta liikennettä kuin henkilöautoliikennettäkään siirrettäisiin muualle.

Autolauttaliikennettä ei voi taloudellisesti ylläpitää pelkällä henkilöliikenteellä ja toisaalta Länsisatamaan hiljattain tehdyt investoinnit osoittavat, että toimintaa on tarkoitus jatkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Hernesaareen ja eräille paikoille muuallekin keskustaan on suunniteltu uutta asuinrakentamista. Näiden hankkeiden toteutuessa katuverkko ruuhkautuu entistä enemmän.

Halutaanko Helsingin keskusta siis täysin tukahduttaa maanpäälliseen liikenteeseen? Se tulee todennäköisesti tapahtumaan, jos keskustatunnelia ei rakenneta. Perusteellinen selvitystyö valaisisi asiaa enemmän.

Autoliikenne ei häviä mihinkään

Autoliikenne ei häviä mihinkään, vaikka näin haluttaisiinkin. Henkilöauto on monessa tilanteessa niin välttämätön, että ihmiset eivät voi kokonaan luopua sen käytöstä. Auto on arjen mahdollistaja, jota ilman mikään ei toimisi. Se olisi paras tiedostaa ja suunnitella kaupunkia tosiasioiden valossa.

Jos keskustan liikenteelle annetaan mahdollisuus liikkua sujuvasti maan alla, erityisesti raskaat kuorma-autot mutta myös kevyemmät moottoriajoneuvot vähenisivät kaduilta.

Se puolestaan antaisi erinomaiset edellytykset laajentaa kävelyalueita sekä edistäisi turvallista jalankulkua ja pyöräilyä. Tämä kaikki pitäisi tietysti selvittää tarkemmin, mutta tuntuu siltä, että hankkeen vastustajat ovat jättäneet tämän näkökohdan hyvin vähälle huomiolle.

Ennen päätöksen tekoa päättäjien olisi syytä tutustua esimerkiksi Tukholman ja Oslon kävelykeskustaratkaisuihin, jotka ovat mahdollisia ainoastaan liikennetunnelien avulla.
Helsingissäkin viihtyisä keskusta ilman ruuhkia lisäisi kansainvälistä liike-elämän kiinnostusta.

Keskustatunneli on hankkeena jättimäinen ja arvioidut kustannukset ovat sen mukaiset. On kuitenkin ennenaikaista vetää kustannusten suhteen lopullisia johtopäätöksiä.

Kannattaisi selvittää, kuinka laajana tunneli olisi viisasta toteuttaa ja olisiko hanke mahdollista tehdä vaiheittain aloittaen esimerkiksi satamien vaatimista maanalaisista liikennejärjestelyistä?

Tunnelia ei tehdä autoja vaan ihmisiä varten

Entä millaiset vaikutukset suuren tunnelityömaan aloittamisella olisi Helsingin ja koko maan elinkeinoelämälle? Sekin kaipaisi tarkempaa arviointia. Yhtä lailla tärkeää olisi arvioida, mitä Helsingin taloudelle seuraisi siitä, että hanketta ei toteuteta.

Selvittämättä myös lienee, olisiko hankkeelle saatavissa ulkopuolista rahoitusta. Ainakin valtion intressi asiassa on suuri.

Osaa rahoituksesta voitaisiin lisäksi anoa myös EU:lta. EU saattaisi osallistua kustannuksiin, koska sen suunnitelmissa on ulottaa Baltian maiden läpi Helsingin kautta mantereen pohjoisosiin kulkeva moottoritietasoinen yhteys osana Euroopan runkoverkkoa.
Suunnitelmassa edetään siitä riippumatta, hoidetaanko liikenne Helsingin ja Tallinnan välillä tunnelilla tai autolautoilla.

Helsingin sujuva läpiajo lienee suunnitelmassa melkoinen Suomen ratkaistavaksi jäävä ongelmakohta. Keskustatunneli satamiin ulottuvine yhteyksineen voi hyvinkin olla jopa ainoa toimiva ratkaisu ongelmaan.

Keskustatunnelin tarvetta on olennaista selvittää edelleen. Kyseessä on aivan olennainen asia paitsi Helsingin myös koko maan tulevaisuudelle. Olisi edesvastuutonta lopettaa työ nyt, kun se on vasta pääsemässä alkuun.

Jos haluamme toimivan, viihtyisän ja turvallisen pääkaupungin, jossa kaikki liikennemuodot pelaavat sujuvasti ja liike-elämällä on hyvät toimintaedellytykset, keskustatunnelin toteuttaminen jossain muodossaan on todennäköisesti jopa välttämätöntä.

Nyt viimeistään on aika selvittää asia perin juurin. Kannattaa myös muistaa, että tunnelia ei tehdä autoja vaan ihmisiä, kaikkia ihmisiä varten.

Väliotsikot toimituksen.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here