Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin 2003 – nyt

Tilastot vuoden 2018 osalta joulukuun loppuun. Huomaa, että ikäluokat eivät ole vuosiväleinä yhtäsuuria, esim. 18-20 ja 25-34.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tilastokeskus, datan visualisointi Autotoday, Jouko Ryynänen.

Vinkki taulukoiden käyttöön: Klikkaa viivoja tai ikäluokan bokseja.

Taulukot on tehty Tableau Public -ohjelmalla. Ne voi jakaa taulukon alalaidassa olevasta valinnasta. Jaettaessa lähteet (myös Autotoday) mainittava.