Liikenneopettajat: Ajokorttilaki saatava kuntoon — opetuspainotteinen malli takaisin ja laiton kaupallinen opetuslupaopetus kitkettävä

Kuva: Liikenneopetus.

Julkisuudessa käydään kovaa keskustelua ajokorttilain epäonnistumisesta. Liikenneopettajien mukaan tulisi palata opetuspainotteiseen malliin, sillä tutkintopainotteinen malli ei toimi.

Myös Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen tiedotteen mukaan suurimpia ajokorttilain ongelmia ovat muun muassa ajokorttilaissa säädetty liian vähäinen opetusmäärä, kohonneet ajokortin suorituskustannukset kokeiden uusintojen myötä sekä opetuslupiin liittyvä harmaa talous.

Autoliitto puolestaan tiedotti, että opetuslupaoppilaat pärjäävät kokeissa paremmin kuin esimerkiksi autokoulun oppilaat. Tähän on luonnollinen selitys: opetuslupalaiset ajavat kolminkertaisen määrän autokouluoppilaisiin verrattuna.

Traficomin tilastojen perusteella opetusluvalla ajetaan keskimäärin reilu 30 tuntia ennen ajokoetta, kun autokoulussa keskimääräinen opetusmäärä on reilu 10h. Ero ajotuntien määrässä on suuri.

Opetuslupalaiset käyvät lisäksi ennen ajokoetta autokoulussa suorittamassa riskienhallintakurssin, johon kuuluu 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia.

Liikenneopettajat korostavat sitä, että enemmistö ajokortin suorittajista hankkii ajokortin ammattiin koulutetun liikenneopettajan opissa ja tästä syystä ajokorttilain opetusmääriä tulee tarkastella ensisijaisesti ammattimaista opetusta antavien näkökulmasta.

Opetusmäärien lisäksi toinen suuri ongelma on opetuslupaopetukseen pesiytynyt ajokorttilain vastainen toiminta.

Ajokorttilaki on epäonnistunut tavoitteissaan, ratkaisuna opetuspainotteiseen malliin palaaminen

Ajokorttilain yhtenä tarkoituksena oli tehdä opetuksesta vapaaehtoista, jossa oppilas itse arvioisi tarvitsemansa opetuksen määrän. Tämä tavoite on epäonnistunut.

Kaikilta nuorilta ei voida odottaa tällaisen itsenäisen päätöksen tekemistä ja tästä syystä riittävä opetusmäärä tulee määrittää lainsäädännöllisin keinoin.

Opettajat painottavat, että ammattimaisessa opetuksessa jo muutaman tunnin teoria- ja ajo-opetuksen lisäämisellä päästäisiin hyviin tuloksiin, samoihin tuloksiin joita saavutettiin aiemman ajokorttilain aikana. Tällöin myös kalliit uusintakokeet jäävät pois.

Aiemman opetusmallin aikana oppilaat suoriutuivat kokeista hyvin, mutta mikä tärkeämpää, he saivat laajemman opetuksen ansiosta enemmän oppia oman ajokyvyn hallintaan, asenteisiin ja esimerkiksi taloudelliseen ja ekologiseen ajotapaan liittyvistä asioista.

Opetuspainotteinen malli tarjoaisi laadukkaamman, kokonaisvaltaisemman ja turvallisemman pohjan vastuulliseksi kuljettajaksi kasvamisessa.

Opetuslupaopetuksen harmaa talous — palkan ottaminen ilman autokoululupaa on ajokorttilain vastaista toimintaa

Liikenneopettajien mielestä perheensisäinen opetuslupaopetus on erinomainen vaihtoehto, sillä vastuulliset vanhemmat huolehtivat, että riittävä määrä teoriaopintoja ja ajotunteja tulee suoritettua ennen ajokokeeseen menoa.

Osa vanhemmista hankkii itselleen ja lapselleen lisäopetusta liikenneopettajan kanssa ns. yhteisopetuksena, joka on opettajien mukaan ollut erittäin positiivinen asia.

Ongelma opetusluvassa on se, että perhepiiriin tarkoitettua opetuslupamallia on alettu käyttämään härskisti harmaan talouden ansaintakeinona. Opetuslupaopettajalta ei enää vaadita teoriakokeen suorittamista eikä esimerkiksi jarrupolkimen muutoskatsastusta, joten kynnys lähteä ns. pimeisiin opetushommiin voi olla matala.

Esiin tulleissa tapauksissa toisilleen tuntemattomat opettaja ja oppilas kohtaavat, ja sopivat opetuksesta maksettavasta korvauksesta.

Tien päällä on opetusautoja, joissa lakisääteinen opettajan jarrupoljin ei toimi, ja tämä on huomattu vasta ajokokeeseen tultaessa ja tutkinnonvastaanottaja on joutunut perumaan ajokokeen.

Mitä tulee opetuslupaopetuksessa palkkion ottamiseen, toiminnassa ei ole oleellista pelkästään se, maksaako opetustyötä tehnyt palkkiostaan verot. Kyseessä on todennäköisesti ajokorttilain vastainen, sakotettavaksi määrätty toiminta.

Ajokorttilain 94 pykälä kieltää ammattimaisen tai kaupallisen opetuksen antamisen ilman autokoulululupaa sakon uhalla. Kaupalliseksi toiminta laskettaneen, mikäli opetusluvan haltija saa ajo-opetuksesta vähäistä suurempaa taloudellista voittoa, eli summan joka on suurempi kuin tosiasiallisesti opetuksesta aiheutuneet kulut ovat olleet.

Liikenneopettajien mukaan harmaa talous voisi olla kitkettävissä paremmalla valvonnalla, tai opetuslupaopettajan teoriakokeen ja muutoskatsastusvaatimuksen palauttamisella.

 

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

1 KOMMENTTI

  1. Villinlännen touhua: mikään oppi ei ole mennyt päähän. Ei käytetä vilkkua,pitäisi jo käyttää kaistaa vaihdettaessa. Muutenkin hölmöillään,puhumattakaan kohteliaisuudesta. Jos on Audi,niin on päästävä ohi vaikka rikkomalla nopeusrajoituksia. On nämä ”hullunrenkaat”keulassa !

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here