Oulussa tarkastettiin 123 taksia — yli 30:ssä jotain huomautettavaa

Oulun poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Verohallinto valvoivat yhdessä taksiliikennettä 4.9.2019.

Taksiliikenteen valvonta paljasti puutteita asiakkaalle ilmoitettavissa tiedoissa ja lupa-asioissa.

Liikenteessä tavattiin myös ajoneuvon kuljettaja, jolla ei ollut taksiliikennelupaa eikä kuljettajalla ollut taksinkuljettajan ajolupaa.

Yhteisvalvontaa on jo koeponnistettu neljä kertaa aikaisemmin muualla Suomessa, ja se on todettu tehokkaaksi toimintatavaksi.

Yhdellä pysäytyksellä pystytään tekemään kattava tarkastus, kun kukin viranomainen tarkastaa omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita.

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 123 taksia. Valvontaa suoritettiin Oulun keskustassa, rautatieasemalla, linja-autoasemalla, lentoasemalla ja muilla vilkkailla taksiasemilla.

Valvonnassa havaittiin toiminnan avoimuuteen liittyviä puutteita

Poliisin näkökulmasta keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten ajo-oikeus ja ajoneuvon kunto olivat kunnossa.

Taksinkuljettajan ajolupa ja asianmukainen taksiliikennelupa löytyivät kaikilta lukuun ottamatta yhtä kuljettajaa. Poliisi kirjoitti kuljettajalle sakot.

Tällaiset tapaukset saatetaan verottajan tietoon.

Valvonnassa tarkastettiin 123 ajoneuvoa, joista 91:ssa ei ollut mitään huomautettavaa. Useammassa taksissa havaittiin kuitenkin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet matkustajan nähtävillä.

Näiden puutteiden korjaamisesta Traficomin asiantuntijat ohjeistivat taksinkuljettajia ja luvanhaltijoita jo valvontatilanteessa.

  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 17kpl
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 6 kpl
  • Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 1 kpl
  • Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa liikennelupaa eikä taksinkuljettajan ajolupaa 1 kpl.

Aikaisempiin valvontoihin verrattuna taksiliikennelain asettamat vaatimukset täyttyivät paremmin. 75 %:ssa tarkastetuissa ajoneuvoissa asiat olivat kunnossa.

Valvonnan yhteydessä paljastettiin myös kolme törkeää rattijuopumusta sekä yksi huumaantuneena ajaminen.

Lisäksi pysäytettiin yksi kuljettaja, joka syyllistyi törkeään ylinopeuteen kaupunkialueella. Näistä rikoksista epäillyt henkilöt eivät olleet taksinkuljettajia.

Yhteisvalvonnoista pysyvä toimintamalli

Viranomaisten yhteistyössä tekemä valvonta on osoittautunut hyväksi tavaksi toimia. Yhdellä pysäytyksellä pystytään tekemään kattava valvonta, kun jokainen mukana oleva taho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvat asiat.

Valvonnalla torjutaan harmaata taloutta. Viranomaiset puuttuvat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden laiminlyönteihin erityisesti ennalta estävillä toimenpiteillä.

– Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajo-oikeutta sekä ajoneuvon riittävää kuntoa, kertoo Oulun poliisin liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen.

Taksilupien myöntäminen ja valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Laissa edellytetään muun muassa, että taksiliikennettä harjoittavalla yrityksellä tulee olla voimassa oleva lupa sekä taksinkuljettajalla voimassa oleva ajolupa ja taksina käytettävä ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

– Verohallinto keräsi haastatteluilla vertailutietoa ja vertaa tätä Verohallinnolla jo olemassa olevaan tietoon. Seuraamme myös toimialan ilmoituskäyttäytymistä ja erityisesti valvonnassa nousseita tapauksia. Tulorekisteritietojen avulla pystytään valvomaan palkkojen ilmoittamista reaaliaikaisemmin. Myös kuitin oikeellisuuteen kiinnitettiin huomiota, harmaan talouden tarkastuspäällikkö Päivi Matinlompolo Verohallinnosta kertoo.

Matinlompolo muistuttaa, että kuluttajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella.

Valvonnan aikana oli havaittavissa myös luvatonta liikenteen harjoittamista. Jos kansalainen valitsee tällaisen kyydin, tukee hän samalla harmaata taloutta.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //   

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here