Kysely: Suomalaiset haluavat taloudellisen, turvallisen — ja hyvännäköisen auton

Kuva: S-Pankki.

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta autokuume alkaa jälleen monella nousta.

S-Pankin Kantarilla teettämässä autokyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään auton tärkeimmät ominaisuudet.

Tärkeimmäksi koettiin, että auto on taloudellisesti järkevä valinta, tätä mieltä oli 70 prosenttia vastaajista. Seuraaviksi nousivat turvallisuus (56 %) ja helppo ajettavuus (43 %), todetaan S-Pankinn tiedotteessa.

Toisaalta noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että auton on oltava hyvännäköinen ja yhtä moni pitää tiettyä merkkiä tärkeänä.

Naisille turvallisuus ja ajamisen helppous on vielä tärkeämpää kuin miehille. Viidennes naisista pitää tärkeänä esimerkiksi helppoa parkkeeraamista, kun miehistä näin vastasi vain 5 prosenttia.

Yli kolmasosa parisuhteessa elävistä vastaajista maksaa yksin kaikki auton kulut

Kaksi kolmasosaa (65 %) puolison kanssa yhdessä asuvista vastaajista tekee auton hankintaan liittyvät päätökset, kuten ostopäätöksen ja auton valinnan, yhdessä puolison kanssa. Noin neljännes ilmoitti tekevänsä kaikki autoon liittyvät päätökset itse.

Autoilusta aiheutuvat kustannukset eivät jakaudu yhtä tasan pariskuntien kesken. Reilu puolet, 57 prosenttia, jakaa autoilusta aiheutuvia kustannuksia puolison kanssa.

Yli kolmasosa vastaajista sanoo maksavansa itse kaikki kulut – toisaalta alle kymmenesosa on sitä mieltä, että puoliso maksaa kaikki kustannukset. Suurin osa (84 %) pitää kulujen jakautumista kuitenkin oikeudenmukaisena.

Vain kuusi prosenttia harkitsee sähköautoa tai hybridiä

Autokyselyn perusteella suomalaiset eivät pidä tärkeänä, että auto on uusi: vain seitsemän prosenttia oli nostanut uutuuden tärkeimpien kriteerien joukkoon.

Huttusen mukaan käytetty auto ei kuitenkaan ole yhtä kuin edullinen auto, sillä suomalaisen autokannan pikkuhiljaa uudistuessa myös käytettyjen autojen varustelu ja sitä myötä myös hinta nousevat.

Kaikista vastaajista kuusi prosenttia piti tärkeänä, että auto on sähköauto tai hybridi. Pääkaupunkiseudulla, missä latauspisteitä on paremmin saatavilla, näin ajatteli selvästi useampi, 12 prosenttia.

Autokyselyn toteutti Kantar S-Pankin toimeksiannosta. Kysely tehtiin Gallup Forum paneelissa (kohdistus 18–74-vuotiaat, joilla auto taloudessaan). Tulokset on painotettu vastaamaan väestöä ko. kohderyhmässä. Vastaajia oli 1 197 henkilöä. Kysely toteutettiin online-kyselynä vastaajan suosimalla laitteella. Tiedonkeruun ajankohta oli 14.2.– 19.2.2020. Virhemarginaali on korkeintaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa koko vastaajajoukossa.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here