Viallinen vaihdossa annettava auto voi tulla kalliiksi

Kuva: CvB.

Kuluttajariitalautakunta on tänään julkaissut tiedotteen, joka selventää vastuuta autokaupoissa.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan kuluttaja voi joutua vastuuseen luovuttamassaan vaihtoautossa olevista vioista ja puutteista. Kuluttaja voi joutua virhevastuuseen vaihtoautostaan kauppalain perusteella.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

Lautakunnan tiedotteen mukaan kuluttaja vastaa vaihtoautosta antamistaan tiedoista, joilla voi olla vaikutusta kauppaan.

Kuluttaja vastaa muun muassa siitä, jos hän jättää jonkin olennaisen tiedossaan olevan seikan ilmoittamatta.

Autoliikkeellä tarkastamisvelvoite

Myyjäliikkeellä on vaihtoauton tarkastamisvelvollisuus. Myyjäliike ei voi vedota sellaiseen vikaan tai puutteeseen vaihtoautossa, joka normaalissa tarkastuksessa olisi tullut ilmi, todetaan lautakunnan tiedotteessa.

Jos kuluttaja jättää tahallaan kertomatta jostain tiedossaan olleesta merkittävästä viasta, myyjäliike voi vedota siihen virheenä, vaikka hän ei olisi tarkastanutkaan autoa tai olisi tehnyt sen puutteellisesti.

Sen lisäksi, että vaihtoautosta ei ole kerrottu kaikkia asioita, se voi olla virheellinen sillä perusteella, että auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin myyjäliikkeellä on ollut aihetta edellyttää.

Vaihtoautossa voi kaupan jälkeen ilmetä sellainen piilevä vika, jonka vuoksi sitä pitää korjata merkittävin kustannuksin ja sen vuoksi vaihtoarvo on määritetty väärin.

Tuorein tapaus maksoi kuluttajalle 1200 euroa

Lautakunta on tuoreessa täysistuntoratkaisussaan katsonut, että kuluttajan tuli hyvittää vaihtoauton vastaanottaneelle myyjäliikkeelle vaihtoauton korjauksesta syntyneitä kustannuksia.

Tapauksessa vaihtoautoa oli jouduttu kaupan jälkeen korjaamaan yli 8000 eurolla moottorin suuren öljymäärän kulutuksen vuoksi. Kuluttaja oli kirjallisesti vakuuttanut öljynkulutuksen olevan normaalia.

Asiassa ei lautakunnan mukaan ollut selvitystä siitä, että kuluttaja olisi tiennyt kauppaa tehtäessä moottorin liiallisesta öljynkulutuksesta. Myös se oli jäänyt epäselväksi, oliko öljyn kulutus alkanut ennen vai jälkeen kaupan.

Näin ollen lautakunta katsoi jääneen näyttämättä, että kuluttajan antama tieto olisi ollut väärä eikä autossa ollut tiedonantovirhettä.

Lautakunta totesi, että kuluttajan luovuttama vaihtoauto oli ollut öljynkulutuksen osalta sen ikään ja ajomäärään nähden viallinen. Aiheutuneet korjauskustannukset olivat olleet auton ikään, ajomäärään sekä kauppahintaan nähden huomattavat.

Jos korjauskulut olisivat olleet tiedossa kauppaa tehtäessä, vaihtoarvo olisi arvotettu selvästi tehtyä pienemmäksi.

Lautakunta katsoi, että vaihtoauto oli ollut olennaisesti huonommassa kunnossa kuin myyjäliikkeellä oli ollut perusteltua aihetta edellyttää ja siinä oli virhe.

Koska korjaukset olivat kohdistuneet auton kuluviin osiin, myyjäliikkeen tuli osallistua korjauskustannuksiin siltä osin kuin auton arvo oli noussut vastaaviin ajoneuvoihin verrattuna.

Vaihtoauton maahantuoja oli korvannut myyjäliikkeelle korjauksesta jo 60 prosenttia. Lautakunta piti oikeana, että kuluttaja korvasi autoliikkeelle jääneestä osuudesta 2400 euroa puolet eli 1200 euroa.

Ilman maahantuojan osallistumista korjauskuluihin kuluttajan osuus olisi ollut huomattavasti suurempi.

2 KOMMENTIT

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here