Valtiovarainministeriön esitys vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannusteen laajentamisesta vähentää tehokkaasti autokannan päästöjä

Valtiovarainministeriön julkaisema budjettiehdotus esittää uutta liikenteen päästöjä vähentävää työsuhdeautojen hankintakannustetta, joka astuisi voimaan ensi vuoden alussa.

Budjettiesityksen mukaisesti vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla kuukaudessa. Vastaavan tapainen verotusarvosta tehtävä alennus otettiin tämän vuoden alussa käyttöön työsuhdekäytössä oleville täyssähköautoille 170 euroa/kk suuruisena.

Uusi verovähennys koskisi autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km. Käytännössä rajan alittavat ladattavat hybridit sekä energiatehokkaimmat ei-ladattavat täyshybridit ja kaasuautot.

Etuus ulotettaisiin vuoden alussa koskemaan kaikkia niitä 1.1.2021 jälkeen käyttöön otettuja työsuhdeautoja, joiden päästöt alittavat alle 100 gramman rajan ja jotka eivät kuulu aiemman täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuuden piiriin.

Etuus nopeuttaa autokannan päästöjen vähentämistä, sillä myös ladattavalla hybridillä voi ajaa suurimman osan ajokilometreistä sähköllä, mikäli autoa ladataan säännöllisesti ja ajomatkat soveltuvat auton sähköiseen toimintamatkaan.

Ladattavien hybridien toimintamatkat ovat viime vuosina pidentyneet, ja sähköllä ajon osuuden voidaan ennakoida kasvavan lähivuosien aikana merkittävästi. Uusimpien ladattavien hybridien toimintamatkat ovat 50–100 km, mikä riittää säännöllisellä latauksella valtaosaan ajoista.

Työsuhdeautot uudistavat autokantaa

Työsuhdeautot ovat luonteva kanava uuden vähäpäästöisemmän ajoneuvotekniikan yleistymiseen, sillä työsuhdeauton käyttäjän ei tarvitse auton hankintapäätöstä tehdessään pohtia jälleenmyyntiarvon säilymistä ja jälkimarkkinaa samalla tavoin kuin yksittäisen kotitalouden. Juuri työsuhdeautokannan kautta ladattavien autojen yleistymistä onkin mahdollista nopeuttaa eniten.

Autokannassa on noin 75 000 työsuhdeautoa, eli vain alle 3 prosenttia autoista on työsuhdekäytössä. Työsuhdeautojen osuus ensirekisteröinneistä on kuitenkin suuri, sillä noin kolmannes uutena ensirekisteröidyistä henkilöautoista on yritysten omistamia tai muuten työsuhdekäytössä.

Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin 3 vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille edullisina käytettyinä autoina.

Autokannassa on tällä hetkellä hieman yli 80 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 65 000 on ladattavia hybridejä ja 16 000 täyssähköautoja

– Työsuhdeautoiksi valikoituvien autojen merkitys autokannan kehitykselle on suuri, sillä kannassa olevista autoista karkeasti joka kolmas on hankittu kantaan uutena yritys- tai työsuhdeautona. Vähän käytetyistä vähäpäästöisistä autoista on vaihtoautomarkkinoilla pulaa, sillä vielä tällä hetkellä niiden määrä kannassa on pieni, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Yritykset asettavat nykyisin monia kriteereitä työsuhdeautoilleen. Työsuhdeautojen hankintakriteerit on useimmiten kytketty osaksi yritysten laajempaa vastuullisuusohjelmaa. Työsuhdeautojen keskipäästöt ovat viime vuosina laskeneet selvästi. Vuonna 2019 ensirekisteröityjen työsuhdeautojen keskipäästöt olivat 138 g/km, vuonna 2020 noin 119 g/km ja kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa enää 98 g/km.

Yritykset suosivat hankinnoissaan ladattavia autoja. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 11 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 29 prosenttia ladattavia hybridejä. Osuus on hieman korkeampi kuin ensirekisteröinneissä keskimäärin.

– Vuoden alussa voimaan astunut täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus on lisännyt selvästi sähköautojen osuutta työsuhdeautoina. Vielä viime vuonna sähköautojen osuus uusista työsuhdeautoista oli alle 4 prosenttia, mutta tänä vuonna on jo ylitetty 10 prosentin raja, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Ladattavien autojen yleistyminen lisää latausverkoston kehittämismahdollisuuksia

Ladattavat hybridit avaavat tietä autokannan sähköistymiselle ja latausverkon markkinaehtoiselle laajenemiselle. Mitä enemmän autokannassa on ladattavia autoja, sitä nopeammin latausinfra kehittyy markkinaehtoisesti tasolle, jossa se palvelee myös täyssähköauton käyttäjää.

Ladattavat hybridit kilpailevat työsuhdeautomarkkinassa useimmiten bensiinikäyttöisten autojen kanssa. Työsuhdekäytössä lataamiseen kannustaa pienempien ympäristövaikutusten lisäksi taloudellisuus. Kustannukset ovat yksi tärkeimmistä työsuhdeauton valintakriteereistä ja monet yritykset seuraavat aktiivisesti työsuhdeautojen käyttökustannuksia.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

 

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here