Tyypillisin pyöräilyonnettomuus on yksittäinen kaatuminen

2.5.2018  21.13

Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista suomalaisista 13 prosenttia kertoi kaatuneensa tai joutuneensa onnettomuuteen pyörällä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Onnettomuuteen joutuneista yli kolme neljästä kertoi onnettomuuden olleen kaatuminen ilman muita osallisia.

Puolet loukkasi itsensä onnettomuuden seurauksena ja hieman yli joka kymmenes joutui käymään lääkärissä tai terveydenhoitajalla.

– Virallisiin tieliikenneonnettomuustilastoihin päätyvät muiden kuin moottoriajoneuvojen kohdalla vain ne onnettomuudet, joihin kutsutaan poliisi paikalle. Pyörällä kaadutaankin paljon useammin kuin tilastot osoittavat. Näistä onnettomuuksista tarvitaan lisätietoa, jotta turvallisuustoimenpiteitä voidaan suunnitella täsmällisemmin ja pyöräilyn turvallisuutta lisätä entisestään, kuvaa Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Keli tai virhearvio onnettomuuksien taustalla

Noin puolet onnettomuuteen joutuneista pyöräilijöistä nimesi kelin tai olosuhteen onnettomuuteen johtaneeksi syyksi. Omaa arviointi- tai havaintovirhettä onnettomuudesta syytti 30 prosenttia ja liian kovaa vauhtia 15 % pyöräilleistä.

Kypärästä hyötyä onnettomuuden sattuessa

Pyörällä kaatuneista vastaajista joka viides uskoi, että kypärästä oli, tai olisi ollut, hyötyä. Kypärää käyttäneistä 12 prosenttia koki, että kypärä lievensi vammoja.

Ilman kypärää pyöräilleistä seitsemän prosenttia uskoi, että olisi selvinnyt pienemmillä vammoilla kypärää käyttämällä.

– Pyöräilykypärän käyttäminen on yksinkertainen tapa ehkäistä päävammaa. Kypärä suojaa päätä tutkitusti myös hiljaisemmilla nopeuksilla. Vaikka päätä useammin kolhiutuvatkin raajat, päähän kohdistuneet vammat ovat usein laadultaan vakavimpia, Kaistinen tähdentää.

– Pyöräilyonnettomuuksien määrää koskevien tuoreiden tutkimusten** perusteella voi arvioida, että vuosittain Suomessa tapahtuu noin 5000 pyöräilytapaturmaa, joissa pyöräilykypärästä on hyötyä, Kaistinen sanoo.

*Suomalaisten kokemuksia liikenteestä ja pyöräilystä selvitettiin kyselytutkimuksella joulukuussa 2017. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Vastanneita oli yhteensä 1530 henkilöä, joista autoilevia oli 1212 eli 79 prosenttia.

**Kari Haikonen, Persephone Doupi, Emma Honkala, Suvi Nipuli, Martta October, Anne Lounamaa. Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017: Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. THL Työpaperi 45/2017.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän