Työsuojelutarkastajat huolissaan: Kuljettajien ajo- ja lepoaikoja laiminlyödään erittäin paljon

Työsuojelutarkastajat havaitsivat ajo- ja lepoaikarikkomuksia viime vuonna 76 prosentilla tarkastetuista kuljetusyrityksistä. Eniten laiminlyötiin kuljettajien taukoja. Ajopiirturien vakavaa väärinkäyttöä havaittiin lähes joka toisessa tarkastetussa yrityksessä. Laiminlyöntien määrä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden 29 tarkastajaa tarkasti vuonna 2021 yhteensä 872 maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetusyritystä. Tarkastettuja kuljettajia oli 5 718. Tarkastettuja päiviä kuljettajilta kertyi yhteensä 464 414.

– Kuljetusala on vuodesta 2006 pyrkinyt kohentamaan alan turvallisuutta ja imagoa Tonneittain vastuuta -kampanjalla. Valvontahavaintojen mukaan turvallisuuden lisäämisessä on vielä paljon työtä: kuljettajat eivät usein piittaa lepoajoistaan ja kuljetusyritykset laiminlyövät valvontavastuutaan, kertoo työsuojelutarkastaja Ville Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Tuhansia vakavia tauko- ja lepoaikarikkomuksia

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin 667 yrityksellä, eli 76 prosentilla tarkastetuista yrityksistä. Eniten ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin kuljettajien tauoissa. Taukorikkomuksia havaittiin 551 yrityksellä yhteensä 10 500 kertaa. Taukorikkomuksista oli vakavia 3 629 eli noin joka kolmas.

Kuljettajien vuorokautinen vähimmäislepoaika alittui 488 yrityksellä yhteensä 6 027 kertaa. Vuorokautisen lepoajan rikkomuksista vakavia oli 2 839. Myös kuljettajien viikoittaisissa levoissa oli puutteita 213 yrityksellä yhteensä 820 kertaa. Näistä 575 oli vakavia rikkomuksia.

Vuorokautisen ajoajan enimmäismäärä ylittyi 286 yrityksellä yhteensä 2 513 kertaa. Ylityksistä vakavia oli 691 rikkomusta.

Viikoittaisen ajoajan sekä kahden peräkkäisen viikon ajoajan rikkomuksia havaittiin myös, mutta selvästi vähemmissä määrin.

Yritetään harhauttaa viranomaisia

Ajo- ja lepoajan valvontalaitteissa havaittiin vakavaa väärinkäyttöä 386 yrityksessä, eli lähes joka toisessa tarkastetuista kuljetusyrityksistä. Osassa yrityksistä havaittiin useita eri väärinkäytöksiä.

199 yrityksessä kuljettajat olivat ajaneet työpäiviä osittain tai kokonaan käyttämättä kuljettajakorttia tai ajopiirturilevyä. Valvonnassa havaittiin lisäksi tapauksia, joissa kuljettajan käytössä oli kuljettajakortti, joka kuului toiselle kuljettajalle tai oli väärennetty tai saatu väärien tietojen perusteella.

– Nähdäksemme tarkoituksena oli harhauttaa viranomaista ja salata puutteellisia vuorokausi- tai viikkolepoja sekä vuorokautisen enimmäisajoajan ylityksiä, Gröndahl kertoo.

Myös ajo- ja lepoaikatietojen sekä ajopiirturien käsittelyissä oli puutteita. Yrityslukko oli asettamatta digitaalisiin ajopiirtureihin tai se oli väärä 279 yrityksessä. Ajopiirtureiden määräaikaistarkastuksia oli suorittamatta 44 yrityksessä ja valvontalaite ei toiminut oikein 33 yrityksessä.

164 kuljetusyritystä ei ollut säilyttänyt ajo- ja lepoaikatietoja vähintään vuoden ajalta, kuten tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö edellyttää. Lisäksi seitsemän kuljetusyrityksen havaittiin väärentäneen, hävittäneen tai salanneen yrityksiä koskevia tietoa.

Merkittävimmät rikkomukset ilmoitetaan poliisille ja Traficomille

Havaittujen rikkomusten perusteella tarkastajat antoivat viranomaisohjausta kuljetusyrityksille. Lisäksi merkittävimmät tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomukset työsuojeluviranomainen ilmoitti poliisille sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvoivat kuljetusalaa valtakunnallisesti osana EU:n jäsenmaiden yhteisvalvontaa. Suomessa kuljetusyritysten yritysvalvonnan hoitavat aluehallintovirastot ja tienvarsivalvonnan hoitavat Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Valvonnan tulokset raportoidaan EU:lle.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän