Tieliikennelaki on tuonut pysäköinninvalvontaan yllättäviä haasteita

Tuoreiden tilastojen mukaan pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen on edelleen Suomen yleisin pysäköintivirhe. Hyvää tarkoittanut tieliikennelain uudistus ei ole vaikuttanut autoilijoiden käyttäytymiseen parkkipaikoilla.

SPATY ry:n jäsenyritysten data osoittaa, että pysäköintiajan ilmoittamiseen liittyvien virheiden osuus kirjoitetuista valvontamaksuista kasvaa vuodesta toiseen. Nämä virheet ovat aiheena useammassa kuin joka neljännessä valvontamaksussa.

Nykyinen tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020 ja toi mukanaan useita odotettuja muutoksia pysäköintiin. Miltei neljä vuotta lakiuudistuksen jälkeen voidaan todeta, että suomalaisten autoilijoiden tavat eivät kuitenkaan ole merkittävästi muuttuneet.

Lakiuudistuksen yksi tavoite oli tehdä pysäköinnin alkamisajan ilmoittamisesta autoilijoille helpompaa. Uudistuksen yhteydessä lakiin määriteltiin, että pysäköijän tulee ilmoittaa saapumisaika ”selkeästi havaittavalla tavalla”.

Perinteinen pysäköintikiekko ei siis enää ole pakollinen. Saapumisajan voi nykyään kirjoittaa vaikka ruutupaperille.

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta kertoo, että lain nykymuoto ei ole vaikuttanut merkittävästi kiekon käyttämisongelmaan.

SPATY:n tilastot paljastavat, että pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen on säilyttänyt kärkipaikkansa yleisimpänä pysäköintivirheenä. Vuonna 2023 peräti 27 prosenttia kaikista valvontamaksuista johtui kiekon käytön laiminlyönnistä, missä on kolmen prosenttiyksikön kasvu vuoteen 2020 verrattuna.

– Lain hyvistä aikeista huolimatta autoilijoiden käytös muuttuu hitaasti. Pysäköintikiekon käyttämiseen liittyvät virheet, kuten kiekon käyttämättä jättäminen, ajan asettaminen etuaikaan, ajan asettaminen eteenpäin pysäköinnin aikana tai muu kiekon virheellinen käyttö, ovat pysyneet korkealla tasolla sekä ennen että jälkeen lakiuudistuksen.

Valvojat varpaillaan: Pysäköintikiekko vai Picasso?

SPATY:n jäsenyritysten tilastoissa puuttuva pysäköintikiekko on pysynyt neljän viime vuoden aikana yleisimpänä pysäköintivirheenä. Sen osuus kaikista kirjoitetuista valvontamaksuista on vaihdellut 20–27 prosentin välillä. Muiden kiekkoon liittyvien pysäköintivirheiden osuus on ollut 1–5 prosenttia.

Metsärannan mukaan kiekon käyttämättä jättäminen on yleinen virhe erityisesti liikekiinteistöjen pihoilla ja kadunvarsipaikoilla. Hän kertoo, että nykymuotoinen laki voi aiheuttaa pysäköinninvalvojien työssä sekä hampaiden kiristelyä että hilpeitä hetkiä.

– Lakiuudistuksen jälkeen olemme nähneet tuulilaseissa jos jonkinlaisia taideteoksia. Tämä luovuuden purkaminen on kuitenkin tuonut valvojien työhön uudenlaisia haasteita. Etsimme nyt pysäköintiaikaa, ei vain kiekoista, vaan myös kaikenlaisista tuherruksista. Toisinaan tuntuu, että työmme on muuttumassa taidekritiikiksi, kun ei tiedä, onko kyseessä pysäköintiajan ilmoitus vai uusi Picasso, Metsäranta naurahtaa.

Metsäranta muistuttaa, että pysäköintiajan ilmoittamisessa olennaisinta on selkeys eikä tyyli. Tyyli on vapaa, mutta tärkeintä on, että aika käy selvästi ilmi. Metsärannan mukaan ajan ilmoittamisella on väliä, sillä pahimmassa tapauksessa puuttuva pysäköintikiekko voi aiheuttaa parkkipaikalle pullonkaulan.

– Ajan ilmoittaminen saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä asialta, mutta sillä on suuri vaikutus. Sen ansiosta myös kiireisillä alueilla on mahdollista pysäköidä ilmaiseksi. Kiinteistöjen omistajat haluavat alueilleen aikarajoituksia varmistaakseen, että parkkipaikat ovat niiden käytössä, jotka todella asioivat kyseisessä kiinteistössä. Mikäli samat autot seisovat paikoillaan vuorokauden ympäri, alueella asioiville ei riitä paikkoja.

Kiekon käyttämättä jättäminen kertoo pysäköintikulttuurin haasteista

Vaikka tieliikennelain uudistus toi mukanaan monia myönteisiä muutoksia, on selvää, että pelkkä lainsäädännön muutos ei riitä muuttamaan käyttäytymistä. SPATY ry:n mukaan tarvitaan jatkuvaa tiedotusta, jotta autoilijat alkaisivat noudattaa pysäköintisääntöjä paremmin.

– Yhdistyksemme kokemusten mukaan tiedonpuute ja välinpitämättömyys ovat edelleen merkittäviä syitä pysäköintivirheiden taustalla. Väärinpysäköinti ei kuitenkaan ole vain yksittäisen autoilijan ongelma, vaan se vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen hyvin laajasti.

Pysäköintikiekon käyttäminen on ratkaisu, jossa jokaisen panos on tärkeä. SPATY ry:n tavoitteena onkin herättää keskustelua vastuullisemmasta pysäköintikulttuurista Suomessa.

– Tämä edellyttää yhteistyötä lainsäätäjien, viranomaisten, kaikkien pysäköintialan toimijoiden ja autoilijoiden välillä. On tärkeää, että jokainen osapuoli ymmärtää roolinsa liikenneturvallisuuden ja -sujuvuuden edistämisessä. Vain yhdessä voimme luoda turvallisemman ja sujuvamman liikennekulttuurin kaikille.

Pysäköintikiekon ABC: Näin et mokaa ajan ilmoittamisessa

  • Pysäköinnin alkamisaika eli saapumisaika on ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu pysäköintipaikka- tai pysäköintikieltomerkkien alla olevalla lisäkilvellä.
  • Pysäköintikiekko tai muulla tavoin ilmaistu saapumisaika on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että aika käy selvästi ilmi ja sen voi lukea auton ulkopuolelta.
  • Pysäköinnin alkamisajaksi merkitään aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Aikaa ei saa muuttaa pysäköinnin aikana.
  • Perinteiseen pysäköintikiekkoon merkitään ajaksi pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi niistä on aikaisempi. Vaikka esimerkiksi paperilappuun olisi merkitty tarkasti se aika, jolloin ajoneuvo on saapunut, pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista.

Lue myös

Pysäköintivirhemaksuissa kymmenien eurojen eroja kaupungeittain

Yhä useampi parkkipaikka on maksullinen

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //  

1 KOMMENTTI

  1. Jos kaupan parkkipaikalla tulee pysäköintivirhemaksu, sen kaupan käyttö loppuu heti. Pysyvästi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän