Tiedätkö mikä on kylätie? Osaatko ajaa sillä?

  1. Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Pyöräliikenne ja jalankulku käyttävät tien reunaa
  2. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään reuna-aluetta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi.
  3. Pyöräilijän kohdatessa jalankulkijan, pyöräilijä siirtyy keskikaistalle. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä.
  4. Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Moottoriajoneuvolla tulee siirtyä reuna-alueelle vain, jos reuna-alue on vapaa. Jos reuna-alueella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.


9.4.2018   11.10

Hattulan kunnassa kokeillaan maantien muuttamista kylätieksi. Tämä aiheuttaa muutoksia ajamiseen ja tiemerkintöihin.

Kokeilulla tavoitellaan sujuvaa ja turvallista liikkumista tiellä, jossa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Hankkeessa tie päällystetään uudelleen ja kylätiemerkinnät toteutetaan kesän 2018 aikana.

Sattulantie (maantie 13899) on Hattulan kunnassa sijaitseva maantie Kalvolantien (maantien 130) ja Hattulantien (maantie 3051) välillä. Tiellä on noin 400 käyttäjää vuorokaudessa.

– Kylätielle esitetyt toimenpiteet edustavat Suomessa uutta ajattelua. Erityisesti Hollannissa vastaavia tiejaksoja on toteutettu mittavasti 70-luvulta lähtien. Kokeilun tavoitteena on kerätä kokemuksia hollantilaistyyppisen kylätieratkaisun edellytyksistä, toimivuudesta ja vaikutuksista suomalaisessa kyläympäristössä, kertoo projektipäällikkö Jaakko Kuha ELY-keskuksesta.

Kokeilulla pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta.

Hankkeella saadaan lisätietoa uusista kustannustehokkaista keinoista parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kulkeminen kylätiellä

Kylätiekokeilussa Sattulantien liikennejärjestelyitä muutetaan 2,5 kilometrin matkalla, eli lähes koko tien pituudelta.

Ajoradan keskeltä varataan moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen, noin 3 metriä leveä kaista. 

Ajoradan molemmin puolin varataan noin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön.

Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu osittain reuna-alueiden kautta. Tien nopeusrajoitus on tällä hetkellä jakson päissä 50km/h ja keskellä 40km/h. 

Kylätieksi muutettaessa Sattulantien nopeusrajoitus lasketaan 40 kilometriin tunnissa koko

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän