Teiden talvihoito saa ankaraa kritiikkiä tienkäyttäjiltä!

18.5.2018 13.15

Sekä yksityisautoilijat että raskaan liikenteen kuljettajat eivät ole tyytyväisisä teiden talvihoitoon!

Yksityisautoilijoiden tyytyväisyys teiden talvihoitoon on laskenut viime vuodesta ja raskaan liikenteen kuljettajien kokemukset ovat sitäkin huonompia.

Tämä käy ilmi Liikenneviraston tuoreesta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Tienkäyttäjien palaute on selvä etenkin raskaan liikenteen osalta.

– Olosuhteet olivat viime talvena vaikeita. Kansalaisten ja elinkeinoelämän odotuksiin ei nykyisellä talvihoidon resursoinnilla pystytä vastaamaan, toteaa ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala.

– Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet lukuisia lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä tiestön kunnossapidon parantamiseksi. Tehostamistoimet eivät kuitenkaan yksin riitä – tarvitaan lisärahoitusta talvikunnossapitoon ja korjausvelan vähentämiseen. Vuosien 2016–2018 korjausvelkaraha auttoi pysäyttämään korjausvelan kasvun. Lisärahoituksen turvin ei kuitenkaan pystytty kunnostamaan kaikkia huonokuntoisimpia kohteita, Rajala painottaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella yksityishenkilöistä 42 % oli tyytyväisiä maanteiden kuntoon talvikaudella 2017–2018. Tyytymättömiä oli 33 prosenttia eli kolmasosa. Tyytyväisten tienkäyttäjien osuus on laskenut edellisvuodesta (2017: 53 %) tyytymättömien määrän kasvaessa (2017: 18 %).

Erot tyytyväisyydessä pääteiden ja muiden teiden välillä ovat suuria. Vastanneista yksityishenkilöistä 64 % kertoi olleensa tyytyväisiä pääteiden kuntoon, mutta vain 23 prosenttia sanoi samaa muista teistä. Tyytymättömiä pääteiden talvihoitoon oli 18 prosenttia ja muiden teiden hoidoissa puutteita koki 52 prosenttia.

Mitä enemmän ajoa, sitä huonompia kokemuksia

Ammatikseen ajavat raskaan liikenteen kuljettajat kokevat Uudenmaan ELYn teiden talvikunnon huomattavasti yksityishenkilöitä heikommaksi. Tyytyväisyys on laskenut jo ennestään alhaiselta tasolta niin, että enää ainoastaan 16 prosenttia ammattikuljettajista kokee teiden talvikunnon vastaavan odotuksiaan (2017: 28 %). Tyytymättömiä sen sijaan on 65 prosenttia (2017: 33 %).

Suurinta tyytymättömyys ammattikuljettajien keskuudessa on muiden kuin pääteiden talvihoitoon, johon on tyytyväisiä ainoastaan 7 prosenttia. Pääteiden talvihoidon kokee riittäväksi 28 prosenttia ammattikuljettajista.

Suolan määrä jakaa mielipiteitä, hiekkaa kaivataan lisää

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös tienkäyttäjien kokemuksia liukkauden torjunnassa käytetyn suolan ja hiekan määrästä. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella yksityisautoilijoista vähän yli puolet on sitä mieltä, että suolaa käytettiin sopivasti. Vastaajista 12 % kaipasi lisää suolausta.

Ammatikseen ajavilla suolan käyttö jakaa tasaisesti mielipiteitä: 39 prosenttia piti määrää sopivana ja vain hieman suurempi osa (41 %) oli sitä mieltä, että suolaa käytettiin liian vähän. Teiden suolausta liiallisena pitävien osuus on laskenut niin yksityisautoilijoiden kuin ammattikuljettajienkin keskuudessa edellisvuodesta.

Liukkauden torjuntaan käytetyn hiekan määrää pidettiin pääosin liian vähäisenä. Yksityishenkilöistä 43 % koki hiekkaa käytettävän sopivasti ja 49 prosenttia olisi kaivannut sitä lisää teille. Ammattikuljettajista vain joka kymmenes arvioi hiekan määrän sopivaksi. Yksikään ammattikuljettaja ei ollut sitä mieltä, että hiekkaa käytettäisiin liikaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän