Tällainen kiinteä yhteys Hailuotoon on suunnitteilla – katso video!

Katso esittelyvideo klikkaamalla kuvaa.

23.4.2018   09.26

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yhteistyössä Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan kanssa tiesuunnitelman maantielle 816 (Hailuodontie) Riutunkarin ja Huikun välillä.

Hankkeessa on suunniteltu kiinteä yhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulisi korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

Kiinteän yhteyden toteuttamisen tavoitteena on parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja helpottaa alueella liikkumista. Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla.

Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Yhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon kunnan asukkaiden liikkumiseen, kunnan yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle.

Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja kaksi pitkää siltaa (Huikun ja Riutun sillat).

Huikun silta sijoittuu noin kilometrin päähän Hailuodosta. Sillan kokonaispituus on noin 770 metriä ja alituskorkeus 18 metriä meriväylän kohdalla.

Riutun silta sijoittuu Riutunkariin nykyisen lauttarannan pohjoispuolelle. Sillan kokonaispituus on noin 740 metriä ja alituskorkeus sillan keskiaukon kohdalla 5 metriä.

Kiinteä yhteys on pyritty sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on ollut, että kiinteä yhteys aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa niin rakentamisen kuin käytön aikana.

Rakentamisen kustannusennuste on noin 74 miljoonaa euroa. Hanke on saanut rahoituspäätöksen syksyllä 2017 ja hanke tullaan toteuttamaan PPP-hankintamallilla eli ns. elinkaarimallilla.

Tiesuunnitelman keskeiset ratkaisut:

 • Rakennettavan tieyhteyden kokonaispituus 8,4 km
 • Maapengertä 6,9 km
 • Kaksi siltaa yhteensä 1,5 km
 • Kiviainestarve noin yksi miljoonaa kuutiometriä
 • Tien geometria sallii 80 km/h ajonopeuden
 • Tienkäyttäjiä varoitetaan vaarallisista liikennöintiolosuhteista
 • Uudelle yhteydelle tulee yksi pysäköintialue ja keinosaari
 • Uudelle yhteydelle ei tule perinteistä tievalaistusta, melusuojausta eikä joukkoliikenteen pysäkkejä
 • Ympäristön käsittely on luonnonmukainen
 • Rakentamisen kokonaishinta alustavasti 76 miljoonaa euroa

Tien kaistajärjestelyt:

 • Poikkileikkaustyyppi 9/6,5 m
 • Autoliikenteen ajokaistojen leveydet ovat 3,25 + 3,25 m
 • Kevyelle liikenteelle molemmin puolin tietä olevat 1,25 metriä leveät pientareet
 • Penkereen rakenteen kokonaisleveys on 10,5 m
 • Tien pinta noin 3,5 m keskimääräisen veden yläpuolella

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän