Suomalainen ei juuri vähennä liikkumisestaan aiheutuvia päästöjä!

9.4.2018   22.59

Suomalaiset uskovat, että liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta harva pyrkii itse aktiivisesti pienentämään liikkumisestaan syntyviä päästöjä, todetaan Nesteen tiedotteessa.

Peräti 92 % Nesteen paneelikyselyyn* vastanneista pitää liikenteen päästöjen vähentämistä erittäin tai jonkin verran tärkeänä. Jopa 77 % uskoo, että he itse voivat vähentää päästöjä omilla toimillaan.

Kuitenkin vain reilu kolmasosa (37 %) vastaajista on pyrkinyt vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään viimeisen vuoden aikana.

Avointen kommenttien perusteella tehokkain tapa vähentää omia päästöjä on ajaa vähemmän tai suosia julkista liikennettä, polkupyöräilyä ja kävelyä. Kuten eräs kyselyyn vastanneista toteaa: “kaikki turhat rallaamiset pois”.

Yli puolet (51 %) ei ole kuitenkaan pyrkinyt vähentämään liikkumisestaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä viimeisen vuoden aikana.

Ne, jotka eivät usko voivansa vaikuttaa liikenteen päästöjen vähentämiseen, pitävät päästöjen pienentämisen esteinä usein haja-asutusalueiden haasteita, yhden ihmisen toimien vähäistä merkitystä tai vain yleisesti tiedon puutetta.

Yhä useampi pitää liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä

– On ymmärrettävää, että haja-asutusalueilla päästöjen vähentäminen on vaikeampaa kuin kaupungeissa, joissa on helpompi kulkea esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä. On kuitenkin ilahduttavaa, että melkein kaikki eli 92 % kyselyyn vastanneista piti liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä. Teimme samanlaisen kyselyn** 1,5 vuotta sitten, ja siinä 78 % vastaajista koki tärkeäksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Suunta on siis oikea. Kyselyjen tulokset vahvistavat myös havaintoamme siitä, että kuluttajat ja varsinkin nuoret ovat entistä ympäristötietoisempia ja toivovat puhtaampia vaihtoehtoja liikenteeseen, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 297 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 988, vastausprosentti 15 %) 16.‒23.2.2018 välisenä aikana.
**) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 295 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 960, vastausprosentti 15 %) 4.‒11.11.2016 välisenä

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän