SKAL: Kuljetusalalla tarjolla töitä osaaville tekijöille!

Kuljetusala tarvitsee osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kuljettajien tehtävä on monipuolistunut ja vaativuustaso lisääntynyt. Tarjolla on mielenkiintoisia tehtäviä. Supistamisen sijaan koulutusmääriä tulisi lisätä ja alalle tuloa sujuvoittaa.

SKAL esittää ajokorttikoulutuksen ja ammattipätevyyden hankinnan uudistamista ja ammattioppilaitosten kuljettajakoulutuksen rahoituksen lisäämistä.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa eri toimialojen kesken. Maanteiden tavaraliikenne on yksi aloista, jotka tekevät parhaansa houkutellakseen opiskelijoita ja ammattilaisia mielenkiintoisten työtehtävien pariin.

Pelkästään uramahdollisuuksista kertominen ei riitä kamppailussa tulevaisuuden tekijöistä. SKAL on valmistellut työvoiman saatavuutta koskevan ohjelman, jonka keinoilla kuljetusalan työvoiman saatavuus voidaan turvata pitkällä aikavälillä.

Kolme keinoa

Keinoista keskeisin on riittävä ja oikein suunnattu rahoitus kuljettajakoulutukseen. Vain rahalla voidaan varmistaa koulutuksen riittävä laatu, määrä ja tehokkuus.

Tavarankuljetusauton kuljettamista ei opita teorialuokassa. Oppilaitosten on voitava tarjota asianmukaista ajoneuvokalustoa ja yksilöllistä ohjausta opiskelijoilleen. Tämä tuo lisää kustannuksia, mutta johtaa parhaisiin oppimistuloksiin.

Toinen keino on ammattipätevyyden koemallin päivittäminen. Tuoreet koemalliin liittyvät säädökset eivät ole johtaneet yhteenkään kokeeseen. Kun tuloksia ei synny, on mallia tarkasteltava uudelleen, sillä koemallin tarve ei ole poistunut. Nyt on tehtävä käytännön toimia, jotta hyviin tuloksiin pyrkivä koemalli saadaan toimimaan.

Kolmantena keinona SKAL esittää, että kuorma-auton kuljettajien ajokorttikoulutusta ryhdyttäisiin uudistamaan siten, että se vastaisi paremmin nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia. Kun ammatti kehittyy, on koulutuksen seurattava perässä.

SKAL painottaa myös viestintää kuljetusalan mahdollisuuksista. Kuljetusala on tulevaisuuden ala, tavarankuljettaminen ei lopu.

SKAL on mukana yhteistyöelimissä ja tapahtumissa, joiden tavoitteena on lisätä tietoa ja herättää kiinnostusta alaan.

SKAL arvostaa kumppanuuksiamme erityisesti auto- ja logistiikka-alan järjestöjen, Puolustusvoimien ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Kuljettajien saatavuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen lisää yhteiskunnan turvallisuutta.

Taustaksi: faktoja ammattikuljettajista

  • Vuoden 2021 lopussa voimassa olevia kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyksiä oli yhteensä 110 013. Niistä 63 805 oli vain tavaraliikenteeseen ja 46 208 sekä tavara- että henkilöliikenteeseen.
  • Vuonna 2021 tavaraliikenteen ammattipätevyyden suoritti 5 123 uutta kuljettajaa
  • Ammattipätevyyttä pidetään yllä 5 päivän laajuisella jatkokoulutuksella 5 vuoden aikana.
  • Arviolta 60 000–70 000 kuljettajaa työskentelee päätoimisesti autonkuljettajana tavaraliikenteessä.
  • Uusien kuljettajien tarve alalta poistumisten ja lisätarpeiden myötä on noin 5 000–6 000 kuljettajaa vuodessa.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän