Rekisteriseloste

 

NetToday Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri


REKISTERISELOSTE

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: NetToday Oy
Y-tunnus: 2159531-4

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jukka Viitasaari
Sähköposti: jukka.viitasaari(at)autotoday.fi

  1. Rekisterin nimi

NetToday Oy:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• palvelun toteuttaminen,
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• asiakastapahtumien varmentaminen,
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
• markkinointi,
• analysointi ja tilastointi,
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
• paikannukseen liittyvät tiedot, kuten karttakoordinaatit ja aikaleimat,
• päätelaitteen IP-osoite, muut päätelaitteen selaimesta saatavat tiedot kuten selaimen tyyppi ja lähtöosoite,
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
• evästeiden, selaimen, paikannuksen tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
• suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

  1. Mainokset

Sivusto käyttää Google Adsense -mainoksia. Googlen tietosuojakäytännöistä voi lukea täältä.