Poliitikon puheenvuoro: Petri Suuronen, Liberaalipuolue (sit.), Uusimaa 242

Petri Suuronen

Puolue: Liberaalipuolue (sit.)
Vaalipiiri: Uusimaa
Ehdokasnumero: 242

Moottoripyörä on oivallinen liikenneväline

Moottoripyöräily on monessa tilanteessa kätevä, nopea ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Tämän vuoksi moottoripyörät tulisikin ottaa huomioon infrastruktuuria suunniteltaessa ja lisäksi moottoripyörän käyttöön tulisi kannustaa aina, kun se on mahdollista.

Moottoripyörien edut erityisesti ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä ovat kiistattomat:

Moottoripyörien tilantarve on pieni

Niiden avulla etenemistä voi jatkaa myös tilanteissa, joissa autot joutuvat seisomaan ruuhkassa. Eurooppalainen motoristijärjestö FEMA koordinoi hiljattain liikkuvuustestin 14 eurooppalaisessa kaupungissa, myös Helsingissä, ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta moottoripyörä oli nopein liikkumismuoto, keskimäärin aikaa kului 53 % vähemmän kuin julkisen liikenteen käyttäjällä.

Moottoripyörien pieni tilantarve näkyy myös helppona pysäköintinä. Monesti moottoripyörän voi pysäköidä paikalle, johon auto ei mahdu. Useissa Euroopan maissa moottoripyörän saakin pysäköidä käytännössä vapaasti, kunhan se ei estä toisten kulkemista.

Moottoripyörät lisäävät liikenteen sujuvuutta

Sen lisäksi, että moottoripyöräilijä pääsee perille nopeammin, paranee sujuvuus aivan kaikkien tienkäyttäjien osalta. Belgiassa tehdyn tutkimuksen mukaan matkaan keskimäärin käytetty aika ja liikenneruuhkien kesto lyheni 40 %, kun vain 10 % autoilijoista vaihtoi moottoripyörään. Lisäksi samalla liikenteen päästöt laskivat 6 %.

Moottoripyörät kuluttavat vähemmän

Pienet ja kevyet moottoripyörät eivät kuluta tien pintaa samassa määrin kuin raskaammat ajoneuvot. Moottoripyörien polttoaineenkulutus ja haitallisten aineiden päästöt ovat merkittävästi autoja pienemmät, FEMA:n tutkimuksen mukaan keskimääräinen kulutusero on noin 1 l/100 km dieselautoihin ja 3 l/100 km bensiinikäyttöisiin autoihin verrattuna.

Sähkömoottoripyörät ovat ideaalisia kaupunkikäyttöön

Sähköajoneuvojen suurin ongelma tällä hetkellä on toimintasäteen rajallisuus. Urbaanissa ympäristössä ongelma on minimaalinen ja siirryttäessä enenevässä määrin sähkökäyttöisyyteen, pienenevät päästöt, mutta moottoripyörien muut edut säilyvät.

Moottoripyöräilyn hyödyt onkin huomattu muualla Euroopassa. Koska ne auttavat pienentämään ruuhkia ja ympäristörasitusta, moottoripyörät on sallittu monilla matalien päästöjen vyöhykkeillä (esim. Saksassa kaikilla matalapäästöisillä vyöhykkeillä) tai ne on vapautettu päästömaksuista (esim. Birminghamissa).

Moni asia ei päässyt mukaan uuteen tieliikennelakiin

Uutta tieliikennelakia valmisteltaessa kansalaisilta kysyttiin Otakantaa.fi-palvelussa mielipidettä moottoripyörien pysäköinnin vapauttamiseen, kaistojen välissä ajamiseen sekä bussikaistojen käyttöön. Valtaosa vastaajista olisi sallinut mainitut helpotukset, perusteluissa toistuivat joustavuus, tilan säästäminen ja ruuhkien pienentäminen. Jostakin syystä helpotukset eivät päätyneet lakiehdotukseen. Koska moottoripyörien edut ovat kiistattomat, on nämä tekijät otettava uudelleen arvioitaviksi.

Moottoripyörien käyttöön tulisi kannustaa myös verotuksen keinoin. Autovero tulisi poistaa niin autoilta kuin moottoripyöriltäkin, mutta minimivaatimuksena moottoripyörien autovero tulisi suhteuttaa päästöihin autojen tapaan.

Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista vertailukelpoisten päästötietojen puuttumisen vuoksi, mutta tilanteen muututtua on verotusperustetta korjattava.

Tällä hetkellä isojen, yli 754-kuutioisten moottoripyörien autovero on päästöistä riippumatta 24,4 prosenttia.

Suomen Motoristit ry:n selvityksen mukaan moottoripyörän veron määrä on lähes kaksinkertainen päästötasoltaan ja hinnaltaan vastaavaan autoon verrattuna. Tilanne on täysin kestämätön, ja moottoripyörien verokohteluun tulee puuttua välittömästi.

Moottoripyöräilijät itse tuntevat moottoripyöräilyn rentouttavan vaikutuksen, mutta hiljattain asiasta on julkaistu myös tutkimus.

UCLA:n neurotieteiden ja käyttäytymisen laitoksen neurobiologisen tutkimuksen mukaan jo lyhyt moottoripyörällä ajaminen vaikutti kuljettajaan kevyen harjoittelun tapaan ja alensi stressitasoa. Moottoripyörällä ajaminen on siis paitsi hyväksi ympäristölle ja liikenteen sujuvuudelle, myös kuljettajalleen.

On totta, että suurin osa moottoripyöristä ei ole talviaikaan käytössä, mutta kesällä saatavat hyödyt ovat parempi kuin ei lainkaan hyötyjä.

Tästä syystä moottoripyörien autoverokohtelu tulee lyhyellä aikavälillä saattaa autoja vastaavaksi – ja pitkällä aikavälillä autoverosta on luovuttava kokonaan.

Moottoripyöräilyn aloittamisen esteitä tulee pyrkiä poistamaan esimerkiksi yksinkertaistamalla ajokorttiprosessia mopokortista aina täysitehoisen moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavaan A-korttiin.

Moottoripyörien pysäköinti tulee sallia mopoja vastaavasti, kaistojen välissä ajaminen tulee sallia ruuhkaliikenteessä ja bussikaistojen sallimista moottoripyörille tulee suositella.

Teksti: Petri Suuronen

1 KOMMENTTI

  1. 50-60luvulla käytettiin paljon MP-pyöriä,koska auto olisi tullut kalliimmaksi. Nykyään asia on päinvastoin. Nyt on luksusta ajaa moottoripyörällä,erikoista vai mitä. Toki MP-pyörä on turvattomampi onnettomuuden tapahtuessa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!