Ouluun tulee toukokuussa kaksi uutta kaasutankkausasemaa

Kuva: Clas von Bell

Gasum avaa toukokuun loppupuolella kaksi uutta tankkausasemaa Ouluun. Uudet asemat täydentävät olemassa olevaa tankkausasemaverkostoa ja ovat myös Gasumin pohjoisimmat tankkausasemat.

Tyrnäväntien asema palvelee kevyttä kalustoa, kuten henkilö- ja jäteautoja, kun taas Terminaalintien kaasutankkausasema tarjoaa raskaille ajoneuvoille nestemäistä maa- ja biokaasua.

Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä sitä voidaan sekä tuottaa paikallisesta jätteestä että hyödyntää paikallisesti muun muassa polttoaineena tai teollisuuden energianlähteenä.

Gasumin pohjoisin tankkausasema on tähän saakka sijainnut Jyväskylässä. Ouluun toukokuussa avattavat uudet asemat ovat toivottu täydennys Pohjois-Suomen kaasuinfrastruktuuriin.

Asemat palvelevat sekä henkilöliikennettä että raskasta liikennettä, ja niiltä voi tankata joko maakaasua tai kotimaista, uusiutuvaa biokaasua. Uusien asemien myötä Gasumin asemaverkosto palvelee etelästä pohjoiseen raskaan kaluston runkoliikennettä.

Paikallinen kaasuekosysteemi mahdollistaa polttoaineen ja kierrätysravinteiden tuottamisen oman alueen jätteistä

Biokaasun tuotanto toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista.

Lisäksi raaka-aineissa olevat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kierrätysravinteina ja lannoitteina.

Uudet Gasumin tankkausasemat mahdollistavat paikallisen kaasuekosysteemin rakentamisen Ouluun. Biokaasua voidaan käyttää paikallisesti paitsi liikenteen polttoaineena myös teollisuuden ja kotitalouksien energianlähteenä.

Gasumin Oulun biokaasutuotantolaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitokselta saatava biokaasu myydään nyt osittain alueen jätehuoltoyhtiön paikalliseen kaasuverkkoon ja tankkausasemaan. Tulevaisuudessa valtaosa tuotetusta biokaasusta toimitetaan Gasumin tankkausasemille.

Oulun uudet tankkausasemat otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella osoitteissa Tyrnäväntie 4 ja Terminaalitie 1.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here