Moottoriajoneuvokilpailuiden vakuutuskäytäntöihin merkittävä muutos!

Kesäkuussa voimaan tuleva uusi liikennevakuutuslaki tuo muutoksia kilpailukäytössä olevien moottoriajoneuvojen vakuutusturvaan, todetaan Liikennevakuutuskeskuksen tiedotteessa.

Samalla aiempi, epäselvyyksiä aiheuttanut eristetyn kilpailualueen määritys poistuu laista kokonaan.

Vakuutuksen ottajan on syytä tutustua huolellisesti lain sisältöön, jottei vahinkotilanteessa tule ikäviä yllätyksiä korvausten osalta. Vakuutus tulee olla kaikilla kilpailuihin osallistuvilla ajoneuvoilla.

Liikennevakuutuslain uudistus kaventaa vakuutuksen tuomaa turvaa kuljettajan osalta. Kilpailuissa tai kilpailuun tähtäävässä lajiharjoittelussa tapahtuvassa onnettomuudessa kuljettajan omia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta.

Liikennevakuutuslain uudistuksen myötä kaikki kilpailu- ja harjoituskäytössä olevat moottoriajoneuvot on liikennevakuutettava. Samalla laista poistettiin kohta, jonka mukaan vakuutus ei ole voimassa eristetyillä kilpailualueilla. Moottoriajoneuvokilpailuja koskeva lakiuudistus varmistaa, että kilpailun yleisöllä tai esimerkiksi maastossa kilpailureitille vahingossa eksyvillä ulkoilijoilla on onnettomuustilanteessa vakuutuksen tuoma turva.

Lakiuudistus kaventaa vakuutuksen tuomaa turvaa kuljettajan osalta. Kilpailuissa tai kilpailuun tähtäävässä ohjatussa tai valvotussa lajiharjoittelussa tapahtuvassa onnettomuudessa kuljettajan omia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, eli kuljettajapaikkasuoja ei ole voimassa.

Täydentävää turvaa tuovat vapaaehtoiset tai kilpailulisenssien edellyttämät vakuutukset, jotka kattavat kuljettajan omat henkilövahingot. Näiden vakuutusten tarjoaman turvan laajuus kannattaa tarkistaa ennen vakuutuksen ottamista.

– Liikennevakuutuksen korvaustaso on poikkeuksellisen kattava, ja esimerkiksi henkilövahingot korvataan ilman ylärajaa. Koska kuljettajan omia vahinkoja ei kilpailutilanteessa korvata liikennevakuutuksesta, on tärkeää huolehtia siitä, että omien henkilövahinkojen varalle on joku muu vakuutusturva, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.

Kuljettajapaikkasuoja on kuitenkin voimassa kaikissa niissä kilpailuissa tai reiteillä, jossa on noudatettava tieliikennesääntöjä. Esimerkiksi siirtymätaipaleilla tai autosuunnistuksessa myös kuljettajan vahingot korvataan.

Kilpailuun liittyväksi harjoitteluksi ei lasketa esimerkiksi kilparadalla tapahtuvaa harrasteajoa, muuta kuin kilpailuun tähtäävää harjoittelutoimintaa tai ajokoulutusta, kuten liikenneturvallisuuteen liittyviä harjoituksia. Samoin kilpailuiksi ei lasketa esimerkiksi kaveriporukan järjestämiä ajokilpailuita tai muita vastaavia. Tällaisissa tilanteissa kuljettajapaikkasuoja on voimassa.

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Liikennevakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska liikennevakuutuksen sisältö on määritelty laissa, on vakuutusturva samanlainen riippumatta vakuutusyhtiöstä. Vahingon kärsinyt voi hakea korvausta suoraan vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän