Maitotilalta 600 000 diesellitraa vastaava määrä biokaasua vuodessa

Meijeriyhtiö Arla Suomi, energiapalveluja tuottava One1 ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ovat päättäneet aloittaa nesteytetyn biokaasun tuotannon ja jakelun Kurikassa Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvalla Tikan Maatilalla. Samalla syntyy maatalouden ja energiatuotannon yhdistävä uudenlainen innovaatioekosysteemi.

Tikan Maatilan maidosta jalostetaan Hämeenlinnan Osuusmeijerissä Arlan luomutuotteita.

Tavoitteena on, että Arlan maidonkeruuauto tankkaa polttoaineena käytettävän nesteytetyn biometaanin samalla kun se noutaa maidon tilalta. Kerrallaan biometaania tankataan noin 500 kiloa, jolla maitoauto ajaa yli tuhat kilometriä.

– Tilallemme rakennettavaan biokaasureaktoriin syötetään kaikki tilan lannat eli 16 000 kuutiota lietelantaa ja 4 000 kuutiota kuivalantaa. Biokaasun tuotantoon käytetään myös pelloilta tulevaa olkea ja nurmea. Käsittelyssä yli jäävä kiinteä tavara levitetään pellolle lannoitteeksi, kertoo uudesta toimintamallista tyytyväinen Tuomo Mäkinen, Tikan Maatilan maidontuottaja.

Merkittävä avaus biokaasutoimialalle

– Biokaasutoimialalle avaus tässä kokoluokassa on merkittävä. Se antaa hienon mahdollisuuden laajentaa toimintamallia ja vähentää raskaan liikenteen hiilipäästöjä kansallisesti ja kansainvälisestikin. Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan biokaasua noin 1 TWh, joka vastaa 100 miljoonaa diesellitraa. Tästä maa-taloussyötteiden osuus on 5–10 prosenttia. Biokaasun syötepotentiaali maatiloilla on Suomessa arviolta 15 TWh vuodessa, Mika Arffman, Envitecpolisin toimitusjohtaja toteaa.

Kuva: Arla Suomi.

Raakakaasun tuottaja on Tikan Maatilan yhteydessä toimiva BioMuu Oy. One1 jalostaa sen nesteytetyksi biokaasuksi tilan välittömässä läheisyydessä. Liikkeelle lähtevä investointi on toteutuessaan Suomen ensimmäinen tilalla nesteytettyä liikennepolttoainetta tuottava yksikkö.

Bioreaktorin ja SEO:n tankkausaseman rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Ensimmäinen nesteytetyn biokaasun tankkaus ajoittuu kesään 2023.

”Tilojen päästöjen vähetessä myös maidon keräilyn päästöt vähenevät”

Arla on sitoutunut pienentämään arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti matkallaan hiilineutraaliksi meijeriksi.

Yksityiskohtainen hiilijalanjäljen laskenta kaikilla Arla Suomelle maitoa tuottavilla tiloilla valmistui vuoden 2021 alussa. Tuottajien tavoitteena on alentaa laskennan tuloksena saatua keskimääräistä CO2-päästöä 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

– Arla Suomi -yhteistyöryhmässä biokaasun tuotanto linjattiin yhdeksi merkittävimmistä päästöjen vähentämistoimista. Nyt etenemme puheista käytännön toimiin. Tilojen päästöjen vähetessä myös maidon keräilyn päästöt vähenevät, kun fossiilinen diesel vaihdetaan uusiutuvaan nesteytettyyn biokaasun, Arla Suomen hankintajohtaja Sami Kilpeläinen summaa.

Investoinnin valmistuttua Tikan Maatilalla hiilipäästöt alenevat vuodessa noin 700 000 kg CO2 e. Tämä on reilu neljännes tilan päästöistä.

Biokaasua hyödyntävän maidonkeruuauton CO2-päästöt ovat vuodessa 1 200 000 kg CO2 e eli 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilista dieseliä käyttävällä maitoautolla.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here