Lisää byrokratiaa auton varaosien tilaamiseen EU:n ulkopuolelta!

Hiilirajamekanismi on EU:n uusi väline ehkäistä päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Hiilirajamekanismi alkoi 1. lokakuuta siirtymäajalla.

Maahantuojan, myös tavallisen nettitilaajan, on selvitettävä maahantuomiensa ”CBAM-tavaroiden” päästötiedot tavaran valmistajalta ja raportoitava ne komissiolle.

Hiilirajamekanismin (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) velvoitteet koskevat kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä EU:ssa, jotka tuovat EU:n alueelle niin sanottuja CBAM-tavaroita yli 150 euron arvosta.

Maahantuonti tarkoittaa mitä tahansa tuontia EU:n ulkopuolelta EU:hun, myös esimerkiksi netistä tilattujen tavaroiden ja tuliaisten tuontia.

CBAM-tavaroita ovat tietyt rauta- ja terästavarat ja näistä valmistetut tavarat, kuten ruuvit, mutterit ja prikat. Listalla on myös rautamalmi, sähkö, vety ja tietyt lannoitteet, alumiinitavarat sekä sementtitavarat. Tarkemmat tiedot CBAM-tavaroista ja muutamista poikkeuksista löytyvät Tullin verkkosivuilta.

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön vaiheittain. Siirtymäajalla 1.10.2023-31.12.2025 maahantuojan, sekä yritysten että yksityishenkilöiden, on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden suorat ja epäsuorat päästöt neljännesvuosittain komissiolle. Päästötiedot on saatava tavaran valmistajalta. Raportin voi antaa myös puutteellisin tiedoin. Jos raporttia ei täydennä määräajassa tai jos raportti puuttuu kokonaan, voi seurata sanktio.

Siirtymäajan päätyttyä CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi 1.1.2026 alkaen ja maksullisten todistusten hankinta alkaa.

Hiilirajamekanismi on EU:n lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus tuli voimaan 17.5.2023. Jokaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hoitaa asiakasneuvonnan ja CBAM-todistusten myynnin. Suomessa Tulli tulee toimimaan toimivaltaisena CBAM-viranomaisena. Ministeriötasolla toimintaa ohjaa TEM.

Miksi pitää raportoida?

Siirtymäkauden raportoinnilla on välillisesti tärkeä rooli hiilivuodon torjunnassa ja kasvihuonepäästöjen torjunnassa. Raporttien avulla Euroopan komissio voi vahvistaa ne oletusarvot, joita käytetään tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen laskennassa sitten, kun hiilirajamekanismiin varsinaisesti siirrytään vuonna 2026. Raportit antavat myös tärkeää tietoa arvioida mekanismin toimivuutta.

– Hiilirajamekanismi vaatii yhteistyötä tuojien, valmistajien ja viranomaisten välillä ja asettaa tuojille uusia velvoitteita. Joustavan lähdön varmistamiseksi mekanismi alkaa siirtymäkaudella ja raportointivelvollisuudella. Tunnistamme kyllä Tullissa maahantuojiin, erityisesti yksityishenkilöihin, kohdistuvat haasteet. Viranomaiset toimivat kuitenkin joustavasti siirtymäajalla, lupaa projektipäällikkö Sture Skinnar.

– Nyt ihan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, löytyvätkö maahantuotavat tavarat CBAM-tavaralistalta ja edetä sitten sen mukaisesti, jatkaa Skinnar.

Tavoitteena ehkäistä hiilivuotoa ja vähentää päästöjä

Hiilirajamekanismilla ehkäistään hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Hiilivuodolla tarkoitetaan teollisuustuotteiden valmistuksen siirtymistä kustannussyistä matalamman ympäristösääntelyn maihin.

Mekanismin tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden valmistuksesta syntyneitä päästöjä. Tuontitavaroihin kohdistetaan saman suuruinen päästöihin perustuva maksu, kuin päästökaupassa kohdistetaan EU:ssa tapahtuvaan valmistukseen. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia.

Mekanismi myös tasapuolistaa valmistajien kilpailuedellytyksiä EU:n markkinoilla.

Lisätietoa hiilirajamekanismista Tullin hiilirajamekanismi verkkosivuilla

Lisätietoa hiilirajamekanismista Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän